ביוטכנולוגיה (890) - לימודים לתואר מוסמך            
 

החוג העל-פקולטאי לביוטכנולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים

Inter Faculty Biotechnoloty Program (IFBP) - The Hebrew University of Jerusalem

לימודי מוסמך ודוקטורט בביוטכנולוגיה

חוג על פקולטאי - 890

 

ביוטכנולוגיה היא הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית וביולוגיה מולקולרית.

 

תכנית הלימודים מיועדת להכשיר תלמידים ברמה גבוהה הן לקראת האפשרות של ניהול וביצוע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחומי הביוטכנולוגיה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיית ההי-טק העוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים מתקדמים (כולל תרופות).

מטרת הלימודים היא לספק לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים למדען העוסק בפיתוחים טכנולוגיים או לנושא משרה אחראית בתעשייה.
תלמידי החוג יבצעו מחקרים בהקשר ביוטכנולוגי במעבדות בחזית המחקר המדעי בתחום.

החוג הינו בין-פקולטאי ופועל בארבע פקולטות: הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.  והפקולטה לרפואת שיניים.

 תלמידים מצטיינים יוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט.

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.

 מסיימי החוג יהיו בעלי רקע רחב ומעודכן בנושאים העיקריים של הביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה. הם יהיו בעלי הכשרה מצומצמת במנהל,
אך בעלי שפה משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

 

תנאי קבלה:

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 80 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים.
מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.

 

מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

 

מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך אנשי הסגל האקדמי בפקולטות הניסוייות, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה.
יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה אך אינו מבטיח קבלה לחוג).
רשימת חברי החוג מורכבת מחוקרים מהפקולטות שבמסגרתם פועל החוג (חקלאות, רפואה ורוקחות, רפואת שיניים ומדעי הטבע).

 

מלגות

  מלגות מטעם החוג לביוטכנולוגיה מובטחות לרוב תלמידי התואר השני בחוג !

הרצאה (ללא נ"ז): על התלמידים להרצות על עבודת המחקר שלהם במהלך לימודיהם לתואר; קיום הרצאה זו הוא תנאי לסיום הלימודים.

ההרצאה יכולה להתקיים במחלקה או המכון בו מתבצעת עבודת המחקר, או במסגרת כנס מדעי. על התלמיד לספק למזכירות החוג לביוטכנולוגיה אישור ממנחה עבודת הגמר על קיום ההרצאה ועל המסגרת בה ניתנה .

הרשמה

יש להירשם הן במדור רישום וקבלה (באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה http://www.huji.ac.il או באמצעות ערכת הרשמה)
והן למלא טופס הרשמה מקוון https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx

קבלת תלמידים לחוג מבוססת על נתוני קבלה ומקומות פנויים (מספר התלמידים המתקבלים ללימודים בכל פקולטה מוגבל).

ההרשמה פתוחה עד לתחילת שנת הלימודים. בקשות שיוגשו לאחר מכן ידונו במידה ויהיה מקום פנוי במסגרת הפקולטה בה מתכוון המועמד לבצע את מחקרו
(הפקולטה אליה משתייך המדריך).

 ראש החוג: פרופ' בועז תירוש  boazt@ekmd.huji.ac.il  טלפון: 026758730
מזכירת החוג:  מרגלית פינגרהוט   margalitf@savion.huji.ac.il   טלפון: 026586006

 אתר החוג:  http://biotechnology.huji.ac.il/

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

יו"ר החוג
פרופ' בועז תירוש

026758730 
boazt@ekmd.huji.ac.il

מזכירת החוג
מרגלית פינגרהוט
026586006
margalitf@savion.huji.ac.il

אתר החוג לביוטכנולוגיה:  
http://biotechnology.huji.ac.il/
 


מבנה והיקף הלימודים

 

 

קורסים לתואר מוסמך בביוטכנולוגיה לשנת תש"פ

 

 סה"כ 30 נ"ז

 

קורסי חובה :

 

הפקולטה בה                         נ"ז         מס' הקורס                    שם הקורס              

רשום הקורס

 

חקלאות                                3 נ"ז       73534                   ביוטכנולוגיה בחקלאות    

חקלאות                                2 נ"ז       71174                   פיתוח מוצרי פרמה וביוטכנולוגיה בהתאמה לדרישות הרגולציה בתעשיית הביומד

טבע                                     2 נ"ז       76052                   ביוטכנולוגיה בישראל

טבע                                     2 נ"ז       71169                                           תאי גזע והיררככיה תאית במדע, בחקלאות וברפואה

טבע                                     2 נ"ז       94707                   סמינר בביוטכנולוגיה

חקלאות                                2 נ"ז       94709                   ביולוגיה עתירת נתונים - שיטות, ועיבוד ביואינפורמטי של המידע

טבע                                     2 נ"ז       76050                   קורי עכביש: ממדע בסיסי לטכנולוגיה

תתקיימנה הסעות מאורגנות לתלמידים בין רחובות לירושלים לצורך לימודי קורסי חובה בלבד - יום בשבוע לימודים מרוכזים בשנה הראשונה (סמסטר א' בירושלים סמסטר ב' ברחובות).

הרצאה

על התלמידים להרצות על עבודת המחקר שלהם במהלך לימודיהם לתואר; קיום הרצאה זו הוא תנאי לסיום הלימודים.
ההרצאה יכולה להתקיים במחלקה או המכון בו מתבצעת עבודת המחקר, או במסגרת כנס מדעי.  
על התלמיד לספק למזכירות החוג לביוטכנולוגיה אישור ממנחה עבודת הגמר על קיום ההרצאה ועל המסגרת בה ניתנה.

קורסי בחירה  - להשלמת 30 נ"ז

חלק מהקורסים מתקיימים אחת לשנתיים, בחלק מהקורסים מספר המשתתפים מוגבל – יש לוודא זאת בעת הרישום לקורסים.

ניתן לבקש להחליף קורסי בחירה רשומים בקורסי בחירה שאינם ברשימת מערכת החוג, באישור יו"ר החוג לביוטכנולוגיה

 

פקולטה                 נ"ז          מס' הקורס                  שם הקורס

 

חקלאות                   4             71034                    גנטיקה מולקולרית

חקלאות                   2             71101                    מעבר אותות ובקרת התבטאות גנים בצמחים

חקלאות                   4             71125                    פיטובקטריולוגיה

חקלאות                   2             71126                    אקולוגיה כימית בהגנת הצומח

חקלאות                   3             71138                    תרביות רקמה של צמחים

חקלאות                   2             71144                    טוקסיקולוגיה של קוטלי חרקים כמזהמי סביבה

חקלאות                   3             71177                    מעבדה בביולוגיה מולקולרית

חקלאות                   3             71184                    הנדסה גנטית

חקלאות                   2             71186                    צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה

חקלאות                   3             71430                    כימיה וביוכימיה של מזון

חקלאות                   2             71901                    ביוכימיה של חלבונים ואנזימים

חקלאות                   3             71902                    מעבדה בביוכימיה של חלבונים ואנזימים

חקלאות                   3             71921                    משפט, מו"פ ועסקים בביוטכנולוגיה

חקלאות                   3             71957                    אספקטים ניסויים בביולוגיה מולקולרית

חקלאות                   2             71975                    מעבדה בתרביות רקמה של צמחים

חקלאות                   2             71977                    מיקרוביולוגיה סביבתית

חקלאות                   3             73501                    הנדסת חלבונים וננוביוטכנולוגיה

חקלאות                   4             73527                    שונות ברצף ה- DNA ויישומיהם בניתוחים גנטיים 
                                                                            ובהשבחה

חקלאות                   2             73531                    קשירה ומטבוליזם של חנקן בחיידקים וצמחים

טבע                        3             69684                    מבוא לתורת הריאקטורים ולגמלון תהליכים כימיים

טבע                        2             69976                    אסטרטגיה של ארגון עתיר –טכנולוגיה

טבע                        3             72587                    יחסי גומלין צמח-פתוגן

טבע                        5             72600                    ביוכימיה ופיסיולוגיה של הפוטוסינתיזה

טבע                        5             72677                    ביואינפורמטיקה: אנליזה ממוחשבת של רצפי מולקולות 
                                                                           ביולוגיות

טבע                        2             72637                    גנטיקה מולקולרית של תגובות צמחים לעקות סביבתיות

טבע                        3             72681                    שיטות בביטוי ובידוד חלבונים רקומביננטיים

טבע                        5             72682                    ניקוי וביטוי חלבונים רקומביננטים – מעבדה

טבע                        7             76716                    מיקרוביולוגיה ימית

טבע                        3             88849                    מבנה ותפקוד כרומוזומים וכרומטין

טבע                        3             88839                    ביולוגיה מולקולרית של הגרעין

טבע                        3             88843                    ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים

טבע                        3             92620                    ביוכימיה ופיזיולוגיה מולקולרית של ממברנות ומערכות 
                                                                           טרנספורט

טבע                        3             92623                    תכנון ואבולוציה של חלבונים

טבע                        4             92812                    שיטות הפרדה וקביעה בביוכימיה ובביולוגיה מולקולרית

טבע                        3             92990                    ביולוגיה מבנית ומודלים

רפואה                     2             64642                   פולימרים ומקרומולקולות והשימוש בהם ברפואה

רפואה                     3              64751                  שימוש במודלים לתכנון תרופות

רפואה                     3.5          64810                   קשר כמותי בין מבנה ופעילות

רפואה                     1             64813                   אליגונוקליוטידים: הכנה ושימושים במערכות ביולוגיות

רפואה                     4             81801                   מיקרוביולוגיה רפואית

רפואה                     4             81803                    אימונונלוגיה תאית ומולקולרית – פרקים נבחרים 

רפואה                     4             81812                    ביולוגיה תאית מולקולרית

רפואה                     4             81817                    מבנה ותפקיד של חלבונים

רפואה                     6             81834                    טכניקות מתקדמות לאנליזה של מנגנונים אימונולוגיים

רפואה                     5             81850                    ביולוגיה מולקולרית

רפואה                     2             81864                    ביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה

רפואה                     2             81891                    פקטורי גידול וציטוקינים - ביולוגיה מולקולרית ותאית
רפואה                     4             94121                    התעשייה הביו-רפואית: יסודות ואופקים

רפואה                     4             94704                    ליפוזומים: ממחקר בסיסי ליישום בהעברת תרופות חיסון ותרפיה גנית

רפואה                     4             94905                    ריפוי גני

רפואה                     2             94818                   בין תרבות לרפואה

 

חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
ביוטכנולוגיה מוסמך
(מסלול 8940)
151530
לקראת מוסמך

נהלי הרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט  http://info.huji.ac.il/  או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה  https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx , מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

 

  • מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי)
  • למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי וחתום על ידי מוסד התואר הראשון, הכולל ממוצע לתואר בלבד.

 

 למידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 02-6586722 או בדוא"ל  shulic@savion.huji.ac.il

מדריך לעבודת מחקר
ניתן לבחור מנחה מכלל אנשי הסגל האקדמי בפקולטות הניסוייות באוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה לחקלאות:

http://www.agri.huji.ac.il/pages/facultymembers.html

מכון וולקני:
http://www.agri.gov.il/he/people/default.aspx?s=2&strSearch=%u05d0

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע:

המכון למדעי החיים:
http://www.bio.huji.ac.il/teaching.asp?cat=161&in=0

המכון לכימיה:
http://chem.ch.huji.ac.il/chemF.html

המכון למדעי כדור הארץ:
http://earth.huji.ac.il/staff.asp

המכון לפיסיקה:
http://www.phys.huji.ac.il/people_faculty

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב:
http://www.cs.huji.ac.il/site/?i=bioeng_research_groups&lang=he

הפקולטה לרפואה:

המכון למחקר רפואי קנדה-ישראל:
ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/AcademicUnits/MedicineInstitute/biochemestry_he/Pages/Default.aspx

ביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן:   
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/AcademicUnits/MedicineInstitute/developmentalbiology_he/Pages/default.aspx

אימונולוגיה וחקר הסרטן:   
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/AcademicUnits/MedicineInstitute/immunology_he/Pages/default.aspx

נוירוביולוגיה רפואית:   
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/AcademicUnits/MedicineInstitute/neurobiology_he/Pages/default.aspx

מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית:   
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/AcademicUnits/MedicineInstitute/microbiology_he/Pages/default.aspx

ביה"ס לרוקחות:
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/pharmacy/He/directory/Pages/faculty2.aspx

הפקולטה לרפואה שיניים:

מדעים ביו-רפואיים:   
https://dental.ekmd.huji.ac.il/He/departments/maphd/Pages/machon_default.aspx

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע