התמחות בחקר הרציונליות (8801) - לימודים לתואר מוסמך            
 
 
מסלולי לימוד

 

מטרת הלימודים

תהליכי קבלת החלטות והסברים רציונליים לתופעות טבע ותופעות חברתיות נחקרים במגוון רחב של כלים בתחומי מחקר רבים.

כלים ומושגים מתמטיים של תורת המשחקים משמשים למשל להבנה בסיסית של תהליכים בכלכלה, אבולוציה ביולוגית וגם בתכנון ובהבנת חקיקה משפטית.

פסיכולוגים חוקרים תהליכי קבלת החלטות רציונליים וכן טעויות בשיפוט, וסטטיסטיקאים חוקרים שיטות לקבלת החלטות על סמך נתונים סטטיסטיים.

המרכז לחקר הרציונליות הוא מרכז בינתחומי שחוקריו באים מן המחלקות: חינוך, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, הוראת המדעים, סטטיסטיקה, ביולוגיה, סוציולוגיה, קוגניציה ומדיניות ציבורית.

 

 

תנאי קבלה

המרכז לחקר הרציונליות מקבל תלמידים מצטיינים בתכנית ההתמחות. הקבלה מותנית בהרשמה ובקבלה ללימודים מתקדמים באחד מהחוגים באוניברסיטה ובעמידה בתנאי התכנית. המרכז יקלוט תלמידי דוקטורט. כמו כן יתקבלו תלמידים לתואר מוסמך במסלול המחקרי, שבכוונתם להמשיך לדוקטורט.

הרקע הנדרש כולל מתמטיקה ברמה הנדרשת במחלקה לסטטיסטיקה (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ואלגברה ליניארית), רצוי גם רקע בסיסי בסטטיסטיקה והסתברות ובתורת המשחקים. ניתן להשלים חלק מחומר הרקע במהלך הלימודים בהסכמת יועץ התכנית.

עבודת הדוקטורט תבוצע בהדרכת חבר המרכז. במידה ואושרה עבודת דוקטורט שלא בהנחיית חבר מרכז, יהיה אחד מחברי הוועדה המלווה חבר מרכז.

 

 

תכנית הלימודים

כל תלמיד יידרש לעמוד בכל דרישות החוג בו הוא רשום. כמו-כן, כל תלמיד יידרש ללמוד 10 נ"ז מתכנית הלימודים של המרכז לחקר הרציונליות.

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע