אוקיינוגרפיה (592) - לימודים לתואר מוסמך            
 

הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע.

 

לאוקיינוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם משמשים מקור למשאבים שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) וכאמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות. בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה, חקר האוקיינוסים מהווה אתגר מדעי מרתק עם השלכות מעשיות. החוג לאוקיינוגרפיה מציע לסטודנטים מצטיינים בפיזיקה, כימיה, מדעי החיים, והנדסה הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה פיזיקלית, כימית, ביולוגית, וגיאופיזית, תוך שימוש בשיטות תיאורטיות, נסיוניות, ועבודת שדה. הזדמנויות המחקר כוללות מחקר תחומי ורב-תחומי.  תכנית הלימודים באוקיינוגרפיה משותפת למכונים למדעי כדור הארץ ולמדעי החיים, וכוללת קורסים בינאוניברסיטאיים המתקיימים במכון הבינאוניברסיטאי באילת. לקורסים אלו יש להירשם ישירות במכון הבינאוניברסיטאי. באמצעות אתר האינטרנט: HTTP://WWW.IUI-EILAT.AC.IL 
 

לימודי המוסמך נמשכים כשנתיים ובמהלכם לומדים התלמידים קורסים בהיקף של 32 נ"ז (מורכבים מ 24 נ"ז לפחות של קורסים ועוד 12 נ"ז של תזה) ומבצעים מחקר בהנחיית מורי החוג (אפשרות גם לשיתוף חוקרים ממכונים ומוסדות מחקר אחרים). בתום שנת הלמודים הראשונה התלמידים מגישים הצעת מחקר ונבחנים עליה בפני הוועדה המלווה. נושא המחקר נבחר בהתייעצות עם המנחים. המחקר מסתיים בכתיבת תזה ובחינה מסכמת. נושאי המחקר למוסמך הם מגוונים ביותר - ריכוז של עבודות מוסמך שבוצעו במסגרת החוג לאוקיאנוגרפיה אפשר למצוא באתר המכון.  

תלמידים בעלי ממוצע ציונים גבוה (שיעורו משתנה משנה לשנה) יכולים לשמש כעוזרי הוראה.

תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

למידע נוסף: אתר המכון  למדעי כדור-הארץ https://earth.huji.ac.il.

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.

תלמיד יוכל להירשם לקורסים ממאגר הקורסים לתואר ראשון עד להיקף מקסימלי של 1/3 מסך כל נקודות הזכות לתואר. קורסי שפות לא יכללו בחישוב נקודות

ההרשמה ללימודי לגאולוגיה לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים: 
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.
 

http://earth.huji.ac.il/earth.jpgאתר המכון למדעי כדור הארץ

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג: 

פרופ' עדי טורפשטיין

adi.torf@mail.huji.ac.il

טלפון: 02-6584246

מזכירה  לענייני הוראה - מגי פרקין
טלפון: 02-6584923
magip@savion.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים:

רננה שניר-אביטל

 טל': 02-6584230

renanasn@savion.huji.ac.i 


תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה א לשנה ב בתואר מוסמך הינו בחינה על הצעת המחקר ואישור הוועדה המלווה להמשך התואר

מבנה והיקף הלימודים

 

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה והוועדה המלווה.
 

על כל סטודנט לתואר שני להרכיב תכנית לימודים של קורסים בהקף של 32 נ"ז בהתייעצות עם המנחה ועל פי ההנחיות המפורטות להלן:

קורסים 70820 ו-84828 – חובה.

יש לבחור קורס אחד מתוך שלושה קורסים: 70865, 70897 ו-82653

יש לבחור 25 נ"ז מתוך קורסי הבחירה המופיעים ברשימה. אגדי בחירה לפי תחומים ניתנים כהכוונה לתלמיד בבחירת הקורסים בהתאם לנושא המחקר שלו.

יש לשלוח את תכנית הקורסים עם חתימת המנחה לוועדת הוראה לפני תחילת הסמסטר הראשון על מנת לקבל אישור לפני הרישום לקורסים.

סיורים ומחנות לימוד: לקורסי חובה ובחירה הכוללים סיורים ומחנות לימוד נדרש כושר גופני מתאים. יש להצטייד במשקפי מגן בכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.

בהתאם להחלטות ועדת מלץ, הלינה בסיורים ובמחנות בקורסי החובה הינה על חשבון החוג ובמקומות שיקבעו על ידו. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחוייב לשאת בהוצאותיו. בהתאם להוראות האוניברסיטה, עלות הארוחות היא על חשבון התלמידים. עלות סיורי הבחירה (עלות הלינה, הנסיעות והארוחות) היא על חשבון התלמידים.

ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום השבוע השני של סמסטר א'. לאחר מכן, תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים (אם נותר מקום פנוי)הארגון הלוגיסטי של הסיורים ומחנות הלימוד הכולל, מימון המנהלה והתחבורה חל על החוג.

 

 

 

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
אוקיינוגרפיה- מוסמך מחקרי
(מסלול 6042)
432532
לקראת מוסמך

 

הגשת מועמדות


.

הערות למוסמך

לקבלה לתואר מוסמך בחוג לגיאולוגיה דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודיי הבוגר. מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת ההוראה של המכון למדעי כדור הארץ. מועמדים למוסמך שלהם תואר בוגר שלא באחת מהמגמות של מדעי כדור-הארץ ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וועדת ההוראה.

יכולים להתקבל לתואר מוסמך בגיאולוגיה תלמידים שסיימו לימודי בוגר במדעיים הניסויים או בגיאוגרפיה. תלמידים שחסרים להם אחד מהקורסים הבאים (ברמת הלימודים הנדרשת בבוגר במכון למדעי כדור הארץ), ידרשו ללימודי השלמה:

  • מתמטיקה - 5 נ"ז
  • פיסיקה - 5 נ"ז
  • כימיה - 5 נ"ז
  • תכנות - 4 נ"ז
  • סטטיסטיקה - 4 נ"ז

בהתאם לרקע של הסטודנט, ובהתאם לתכנית המחקר שלו, יכולים להיקבע לימודי השלמה נוספים בהקף מקסימלי של 10 נ"ז.

הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבע בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור וועדת הוראה. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמיד בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).
הציון הסופי לתואר ייקבע לפי היחס: 40% ממוצע ציוני הקורסים, 15% ציון הבחינה על תוכנית המחקר, 15% ציון בחינת הגמר בעל-פה ו-30% ציון על עבודת הגמר

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.

2. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים רשמי  מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר.

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע