הידרולוגיה ומשאבי מים (589) - לימודים לתואר מוסמך            
 

התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.
הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, טיפול בזיהומי מים, תכנון אזורי, פיתוח טכנולוגי והגנת הסביבה. הבוגרים ישתלבו במערכת האקדמית, ברשויות המים, בחברות ייעוץ, ובחברות הזנק חדשות בתחום המים.

לימודי המוסמך נמשכים כשנתיים ובמהלכם לומדים התלמידים קורסים בהיקף של 36 נ"ז (מורכב מ 24 נ"ז לפחות בקורסים ועוד 12 נ"ז של תזה) ומבצעים מחקר בהנחיית מורי החוג (אפשרות גם לשיתוף חוקרים ממכונים ומוסדות מחקר אחרים). בתום שנת הלמודים הראשונה התלמידים מגישים הצעת מחקר ונבחנים עליה בפני הוועדה המלווה. נושא המחקר נבחר בהתייעצות עם המנחים. המחקר מסתיים בכתיבת תזה ובחינה מסכמת. נושאי המחקר למוסמך הם מגוונים ביותר - ריכוז של עבודות מוסמך שבוצעו במסגרת החוג להידרולוגחה אפשר למצוא באתר המכון.  

תלמיד יוכל להירשם לקורסים ממאגר הקורסים לתואר ראשון עד להיקף מקסימלי של 1/3 מסך כל נקודות הזכות לתואר. קורסי שפות לא יכללו בחישוב נקודות

תלמידים בעלי ממוצע ציונים גבוה (שיעורו משתנה משנה לשנה) יכולים לשמש כעוזרי הוראה.

תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

למידע נוסף: אתר המכון  למדעי כדור-הארץ https://earth.huji.ac.il.

 

ההרשמה ללימודי להידרולוגיה ומשאבי המים  לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים: 
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.
 

http://earth.huji.ac.il/earth.jpgאתר המכון למדעי כדור הארץ


 

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג
י
יועצת החוג להידרולוגיה ומשאבי המים בישראל  -מוסמך
פרופ' אפרת מורין
דואר אלקטרוני:efrat.morin@mail.huji.ac.il 
טלפון:  02-6584469
בניין המכון למדעי כדור-הארץ,אגף דרום,  חדר 308
 
מזכירה  לענייני הוראה - מגי פרקין
דואר אלקטרוני: magip@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6584923
בניין המכון למדעי כדור הארץ - אגף צפון חדר 1120
 
מנהלית הוראה ותלמידים - רננה שניר אביטל
דואר אלקטרוני: renanasn@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6584930
בניין המכון למדעי כדור-הארץ, אגף צפון , חדר  121

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה א לשנה ב בתואר מוסמך הינו בחינה על הצעת המחקר ואישור הוועדה המלווה להמשך התואר. 

מבנה והיקף הלימודים

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה והוועדה המלווה.
 

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.

על כל סטודנט לתואר שני להרכיב תכנית לימודים של קורסים בהתייעצות עם המנחה ועל פי ההנחיות המפורטות להלן:

קורסים 70820 ו-84828 – חובה.

יש לבחור קורס אחד מתוך שלושה קורסים: 70865, 70897 ו-82653

יש לבחור 25 נ"ז מתוך קורסי הבחירה המופיעים ברשימה. אגדי בחירה לפי תחומים ניתנים כהכוונה לתלמיד בבחירת הקורסים בהתאם לנושא המחקר שלו.

יש לשלוח את תכנית הקורסים עם חתימת המנחה לוועדת הוראה לפני תחילת הסמסטר הראשון על מנת לקבל אישור לפני הרישום לקורסים.

סיורים ומחנות לימוד: לקורסי חובה ובחירה הכוללים סיורים ומחנות לימוד נדרש כושר גופני מתאים. יש להצטייד במשקפי מגן בכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.

בהתאם להחלטות ועדת מלץ, הלינה בסיורים ובמחנות בקורסי החובה הינה על חשבון החוג ובמקומות שיקבעו על ידו. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחוייב לשאת בהוצאותיו. בהתאם להוראות האוניברסיטה, עלות הארוחות היא על חשבון התלמידים. עלות סיורי הבחירה (עלות הלינה, הנסיעות והארוחות) היא על חשבון התלמידים.

ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום השבוע השני של סמסטר א'. לאחר מכן, תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים (אם נותר מקום פנוי)הארגון הלוגיסטי של הסיורים ומחנות הלימוד הכולל, מימון המנהלה והתחבורה חל על החוג.

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
הידרולוגיה ומשאבי מים מחקרי - חוג בין פקולטאי
(מסלול 6044)
632332
הידרולוגיה ומשאבי מים לא מחקרי- חוג בין פקולטאי
(מסלול 6046)
לקראת מוסמך

הערות למוסמך

לקבלה לתואר מוסמך בחוג להידרולוגיה דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודיי הבוגר. מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת ההוראה של המכון למדעי כדור הארץ. מועמדים למוסמך שלהם תואר בוגר שלא באחת מהמגמות של מדעי כדור-הארץ ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וועדת ההוראה.

יכולים להתקבל לתואר מוסמך בגיאולוגיה תלמידים שסיימו לימודי בוגר במדעיים הניסויים או בגיאוגרפיה. תלמידים שחסרים להם אחד מהקורסים הבאים (ברמת הלימודים הנדרשת בבוגר במכון למדעי כדור הארץ), ידרשו ללימודי השלמה:

  • מתמטיקה - 5 נ"ז
  • פיסיקה - 5 נ"ז
  • כימיה - 5 נ"ז
  • תכנות - 4 נ"ז
  • סטטיסטיקה - 4 נ"ז

בהתאם לרקע של הסטודנט, ובהתאם לתכנית המחקר שלו, יכולים להיקבע לימודי השלמה נוספים בהקף מקסימלי של 10 נ"ז.

הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבע בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור וועדת הוראה. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמיד בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).
הציון הסופי לתואר ייקבע לפי היחס: 40% ממוצע ציוני הקורסים, 15% ציון הבחינה על תוכנית המחקר, 15% ציון בחינת הגמר בעל-פה ו-30% ציון על עבודת הגמר

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.

2. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים רשמי  מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר.

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע