התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (5881) - לימודים לתואר מוסמך            
 

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים.

תכנית הלימודים בגנומיקה וביואינפורמטיקה כוללת היבטים מתחומי מדעי הטבע, רפואה וחקלאות.

 

רשאים להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בציון ממוצע 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרפואה וחקלאות. לתכנית יתקבלו 15 תלמידים לשנה, שיבחרו על סמך מיון מוקדם. התכנית מחייבת קבלה ללימודים באחד מחוגי הפקולטאות למדעי הטבע, החקלאות או הרפואה. במהלך השנה הראשונה על התלמיד/ה להתקבל לעבודת מחקר בהנחיית חבר סגל אקדמי.

 

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

 ראשי התכנית

 פרופ' חנה מרגלית
hanah@md.huji.ac.il

02-6758614

 

 

ופרופ' איתמר סימון

itamarsi@ekmd.huji.ac.il

02-6758544

 

 


מבנה והיקף הלימודים

תנאי קבלה

רשאים להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בציון ממוצע 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרפואה וחקלאות. לתכנית יתקבלו 15 תלמידים לשנה, שיבחרו על סמך מיון מוקדם. התכנית מחייבת קבלה ללימודים באחד מחוגי הפקולטאות למדעי הטבע, החקלאות או הרפואה. במהלך השנה הראשונה על התלמיד/ה להתקבל לעבודת מחקר בהנחיית חבר סגל אקדמי.

לימודי השלמה

בגלל האופי האינטרדסיפלינארי של התכנית, תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום מסוים ידרשו ללימודי השלמה בתחומים החסרים להם. לפיכך, תלמידים בעלי רקע במדעי החיים, מדעי הרפואה, או חקלאות ידרשו להשלים קורס יסוד במדעי המחשב ואילו תלמידים עם רקע במדעי המחשב ידרשו להשלים קורסי יסוד במדעי החיים. לימודי ההשלמה יעשו תוך כדי הלימודים לתואר השני. תלמידים עם רקע במדעי המחשב ובמדעי החיים יהיו פטורים מלימודי השלמה.

תוכנית הלימודים

הלימודים כוללים מחקר שמהווה את עבודת הגמר, בהדרכת אחד ממורי החוג הרלוונטי, וכן השתתפות בקורסים בהיקף 15 נ"ז (המהוים חלק מסך הנ"ז הנדרשים למוסמך בחוג בו רשומים התלמידים).

בכל אחד ממסלולי הלימוד בתחום הגנומיקה, יידרשו התלמידים להשתתף בקורסים הייחודיים לתכנית (ראה בהמשך). מכלל הקורסים האלה, יהוו הקורסים של לימודי היסוד דרישת חובה. ההשתתפות בקורסי ההתמחות תותאם לתוכנית המחקר של כל תלמיד בתיאום עם יועצי התוכנית. שאר נקודות הזכות ייבחרו מקורסים מתחום הביולוגיה, החקלאות, מדעי הרפואה או המחשבים. תוכנית הלימודים תכלול גיוון רב-תחומי כמרכיב חובה, כך שבכל תוכנית יהיו קורסים מתחומי הביולוגיה והמחשבים כאחד. לתוכנית יהיו שני יועצים ותוכנית הלימודים של כל תלמיד תובא לאישורם.

לימודי יסוד

94510

מבוא לביואינפורמטיקה- מורחב​

5

81817

מבנה ותפקיד של מולקולות ביולוגיות (משולב עם 81821)

4

ואחד מבין:

88895

כלים חישוביים לפתרון בעיות גנטיות

3

81808

ניתוח ממוחשב של נתונים גנומיים

6

לימודי התמחות

81808

ניתוח ממוחשב של נתונים גנומיים

6

76553

גנומיקה חישובית

3

76558

אלגוריתמים בביולוגיה חישובית

3

81865

מרשתות למולקולות (משולב עם 81820)

5

73527

שונות ברצף ה DNA ויישומה

3

81850

ביולוגיה מולקולרית

4

52311

עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית

4

52525

למידה סטטיסטית וניתוח נתונים

4

81813/81855

סדנה בביולוגיה חישובית מבנית

5

76564

גנומיקה של תאים בודדים- מניסוי לאנליזה

4

72920

ביוסטטיסטיקה מתקדמת

3

98449

נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה

2

98464

גנומיקה אישית

2

98824

רפואה מותאמת אישית בסרטן ומחלות ניורו

2

73953

אינטראקציה בין תזונה לגנום

2

94615

השלכות המהפכה הגנומית על הרפואה והמחקר

4

94812

רפואה מולקולרית ואונקוגנומיקה

4

94691

מבוא לביולוגיה מערכתית

2

בנוסף, תלמידים מרקע של מדעי המחשב יוכלו לקחת קורס אחר במדעי החיים ותלמידים מרקע של מדעי החיים יוכלו לקחת קורס נוסף במדעי המחשב או סטטיסטיקה (כפוף לאישור ראש התוכנית).

לימודי השלמה

תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום מסוים ישלימו קורסים בסיסיים מתחומים אחרים כמפורט להלן. תלמידי תואר בוגר יוכלו להשתתף בקורסים אלה, כבר במהלך שנת הלימודים השלישית. תלמידי בוגר במסלול המשולב מדעי החיים ומדעי המחשב יהיו פטורים מלימודי ההשלמה. לימודי השלמה "חובה" לא ייחשבו במניין הנקודות לתואר.

לימודי השלמה לתלמידי ביולוגיה, מדעי הרפואה וחקלאות

לימודי חובה

67101

מבוא למדעי המחשב – רגיל

7

לימודי השלמה לתלמידי מחשב, מתמטיקה, פיסיקה, סטטיסטיקה

לימודי חובה

72155

מבוא לגנטיקה

5.5

או

94627

מבוא לגנטיקה כללית

4

וגם

72332

מבוא לביולוגיה מולקולרית

5

או

94668

ביוכימיה, החומר התורשתי והתבטאותו

6

ראשי התכנית

פרופ' חנה מרגלית

דוא"ל: hanahm@ekmd.huji.ac.il

טלפון: 02-6758614

פרופ' איתמר סימון

דוא"ל: itamarsi@ekmd.huji.ac.il

טלפון: 02-6757308

מזכירות התכנית

מדעי החיים, טלפון:02-6585337

חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
גנומיקה וביואינפורמטיקה - מוסמך מחקרי
(מסלול 4050)
7-105-815
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע