אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות (579) - לימודים לתואר מוסמך            
 


על החוג: המחקר וההוראה בחוג אא"ה מתמקדים בהבנת התהליכים והדגמים האבולוציוניים, האקולוגיים וההתנהגותיים הפועלים באורגניזמים, באוכלוסיות, בחברות ובמערכות אקולוגיות ביבשה, בים ובאגמים.  במיוחד, עוסק החוג ביחסי הגומלין שבין אורגניזמים לבין סביבתם, סיסטמטיקה, מגוון המינים, אבולוציה ופליאונטולוגיה, שימור הסביבה וחקר התפתחותם והקשרם האבולוציוני-אקולוגי של מנגנוני התנהגות.  מגוון המחקרים כולל עבודות מעשיות ב"שדה" ובמעבדה, תוך שימוש בכלים אנליטיים ושיטות מתקדמות, וכן עבודות תיאורטיות, תוך שימוש בכלים מתמטיים וסטטיסטיים ושילוב גישות רב תחומי.

תנאי הקבלה הקבלה למוסמך תותנה בציון תואר בוגר של 85 ומעלה בתוכנית לימודים רלוונטית לחוג. עם זאת, תלמידים עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג הקבלה ללימודים מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג.

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה/ים תוך הקפדה על התאמתה של העבודה לדרישות הפקולטה. על העבודה להתבסס על אחד או יותר מטיפוסי המחקר הבאים: ניסוי, תצפית, ניתוח נתונים ומחקר תיאורטי (מודלים).
היקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז.

ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך, שממוצע לימודיהם לתואר בוגר גבוה מ – 90, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון.

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.

אנשי קשר:
מזכירת החוג (בניין המכון למדעי החיים)

שרון ברגר

sharonb@savion.huji.ac.il

‎026585337‏

 
מזכירות תלמידי מוסמך (בניין לוי)
• שולי כהן טל.: 026586722 , דוא"ל  : shulic@savion.huji.ac.il


ראש החוג - פרופ' דרור הבלנה
טל 02-6585878

אימייל  dror.hawlena@mail.huji.ac.il
בניין ברמן

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

מבנה והיקף הלימודים
חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות - מוסמך מחקרי
(מסלול 4040)
22830
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע