גנטיקה (575) - לימודים לתואר מוסמך            
 
 

החוג לגנטיקה – תואר מוסמך

 

על החוג: חברי הסגל בחוג לגנטיקה באוניברסיטה העברית עוסקים בגנטיקה, גנומיקה ואפיגנטיקה. בין השאלות אחריהן הם מתחקים: כיצד מועברים גנים, כרומוזומים וגנומים שלמים מדור לדור? כיצד נארז הגנום בגרעין, מוגן ע"י טלומרים, ומתוקן בעקבות נזק? כיצד מתבטא ומבוקר הגנום, וכיצד מאפשרת בקרה כזו את התפתחותם של סוגי תאים שונים? מהם הגנים המשפיעים על תכונות שונות או מחלות? ואיך האבולוציה משפיעה על שונות גנטית ואפיגנטית? בנוסף למחקר עם תאים ורקמות של בני-אדם, החוקרים משתמשים ביצורי מודל שונים מכל שלוש המערכות – פטריות, צמחים ובעלי חיים – הן ברמת האורגניזם השלם והן ברמת התא הבודד. המחקר וההוראה בחוג נערכים בקהילה מדעית תוססת ופעילה. במהלך הלימודים לתואר מוסמך תפתחו את כישוריכם בפתרון בעיות, תכנון ניסויים, ניתוח נתונים, כתיבה והצגה מדעית. בוגרינו מוצאים תעסוקה באקדמיה, במעבדות מחקר, בייעוץ וטיפול גנטי, בתעשייה הביוטכנולוגית בתחומי הרפואה והחקלאות, ועוד.

 

תנאי קבלה: הקבלה למוסמך בחוג לגנטיקה פתוחה לתלמידים בעלי תואר בוגר במדעי הטבע (B.Sc)   עם ציון ממוצע של 85 ומעלה. הקבלה ללימודים מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג. תלמידים עם תואר בוגר במדעי הטבע ללא רקע מתאים יידרשו ללימודי השלמה. תלמידים עם תואר בוגר במדעי הטבע עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך בגנטיקה, לאחר מציאת מנחה מבין מורי החוג, והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג. כתנאי לקבלה, תלמידים אלה יצטרכו להשלים 10 נ"ז בממוצע של 85 ומעלה בקורסים שיבחרו ע"י ראש החוג בתאום עם המנחה. לתלמידים שאינם בעלי תואר בוגר במדעי הטבע (B.Sc) ייקבע היקף השלמות מינימלי של 40 נ"ז. את כללי הפקולטה לגבי תנאי הקבלה ניתן לראות כאן.

 

לימודים: היקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז, מתוכם חובה לקחת בשנה א' את הקורס סמינריון בגנטיקה לתלמידי מוסמך- שנה א' (88890) ובשנה ב' את הקורס סמינריון בגנטיקה לתלמידי מוסמך- שנה ב' (88899). פרט לקורסים אלה, על כל סטודנט להרכיב תכנית לימודים אישית מתוך מבחר של גדול של קורסים (לרשימת הקורסים המעודכנת יש ללחוץ על הלינק "גנטיקה - מוסמך מחקרי (4043)" המופיע בראשית העמוד מצד שמאל ומתחת לכותרת "מסלולי לימוד" או כאן ולהתאים לשנת הלימודים הנוכחית). תכנית הלימודים צריכה לקבל אישור של ראש החוג. ניתן גם לקחת קורסים שאינם ברשימה, באישור של ראש החוג. תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס שימוש בחיות מעבדה (94810). ניתן ללמוד את כל קורסי המוסמך בשפה האנגלית. פרטים נוספים לגבי הכללים לקורסי המוסמך ניתן למצוא כאן.

 

מחקר: הרכיב החשוב ביותר בלימודי המוסמך הוא עבודת המחקר. נושא העבודה נקבע בתיאום בין המנחה לסטודנט. משך הלימודים לתואר הינו שנתיים. במקרים חריגים תיתכן הארכה, באישור ראש החוג. בסוף תקופת הלימודים התלמידים צריכים להגיש עבודת גמר לתואר מוסמך כפי שמפורט בהנחיות הפקולטה. העבודה תימסר על ידי ראש החוג לשיפוט למדריך ולמורה אחד נוסף לפחות, שימונה על ידי ראש החוג. תלמידים שהשלימו את כלל הקורסים וסיימו לכתוב את עבודת הגמר, ייבחנו בבחינת המוסמך שתתקיים בעל-פה, כאשר בבחינה יהיו לפחות שלושה בוחנים: המדריך, השופט הנוסף של עבודת הגמר ובוחן נוסף קבוע שנמצא בכל בחינות המוסמך בחוג לגנטיקה. מטרת הבחינה היא לבדוק את ההבנה המעמיקה של התלמידים בנושא המחקר שלהם ואת ידיעותיהם הכלליות בתחום הגנטיקה. לפני המבחן, שני הבוחנים הלא קבועים ישלחו לתלמיד שאלה ומאמר לקריאה. התלמידים הנבחנים יציגו לבוחנים את המחקר שלהם ולאחר מכן יישאלו שאלות לגבי המאמרים שקיבלו. במהלך המבחן, הבוחנים צפויים לשאול שאלות הן על המחקר והן על ידע כללי בגנטיקה, בהתאם לנושאים שיעלו לדיון.  הנחיות נוספות של הפקולטה לגבי בחינת המוסמך ניתן למצוא כאן.

ציון המוסמך: הציון הסופי לתואר ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר ובסיום בחינת המוסמך. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך  (30%).

 

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג לגנטיקה מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך שסיימו את מכסת הקורסים, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון. בחינת הסינון תעשה במתכונת דומה למבחן מוסמך. לקראת המבחן למסלול הישיר התלמידים יכתבו מסמך קצר של עד 10 עמודים שמסכם את עבודתם המחקרית ואת התוכניות שלהם לעתיד. כללים נוספים לגבי המבחן למסלול הישיר נמצאים כאן.

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.

אנשי קשר:

מזכירת החוג (בניין המכון למדעי החיים)

סיון אמיגה

sivanam@savion.huji.ac.il

‎02-6585445

מזכירות תלמידי מוסמך (בניין לוי)

שולי כהן            shulic@savion.huji.ac.il             02-658-6722

ראש החוג (בניין המכון למדעי החיים 2-342)

 פרופ' לירן כרמן         liran.carmel@carmelab.com      02-658-5103

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

מבנה והיקף הלימודים
חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
גנטיקה - מוסמך מחקרי
(מסלול 4043)
32730
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע