מדעי הצמח (572) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

על החוג: החוג למדעי הצמח  עוסק בנושאים ביוכימיים ופיסיולוגים הייחודיים לצמח ולסביבתו: ביולוגיה מולקולרית של אורגניזמים וצמחים בסביבה, הצמח והאורגניזם כאובייקט מחקר ביולוגי-תאורטי ושימושי, מרכיבים ציטולוגיים וכימיים, תהליכים ביוכימיים ופיסיולוגיים, חיי הצמח והמיקרואורגניזמים בסביבתם  והתאמותיהם אליה, הצמח במארג האנרגטי והמיגוון בעולם הצמחים.

תנאי קבלה: הקבלה למוסמך תותנה בציון תואר בוגר של 85 ומעלה בתוכנית לימודים רלוונטית לחוג. עם זאת, תלמידים עם ציונים בין 80 ל-85 מוזמנים גם הם להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בוועדת הלימודים של החוג הקבלה ללימודים מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג.

על התלמידים להיות בעלי רקע בקורסים של מבוא למדעי הצמח (72334) ומדעי הצמח מתקדם (72346) או קורסים מקבילים במוסדות אקדמיים אחרים. במידה ולא, על הסטודנטים לקחת את הקורסים הנ"ל בשנת השלמה (קורסים אלו לא יהיו מוכרים בנקודות הזכות ללימודי מוסמך).

תכנית הלימודים כוללת לימודי חובה ולימודי בחירה. במסגרת לימודי הבחירה רשאים התלמידים לבחור עד 15 נקודות מלימודי החוגים האחרים במדעי-החיים ובפקולטה למדעי הטבע. התלמיד ישתתף גם בסמינריון מוסמך במדעי הצמח והסביבה וכן ירצה על נושא עבודת הגמר. תכנית הלימודים תקבע בהתייעצות עם מורה מדריך מטעם החוג ומותנית באישור יו"ר החוג.

קורסי חובה
93852   סמינריון מוסמך במדעי הצמח והסביבה

לימודי בחירה מרשימת השעורים השנתית של החוג.
תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס "שימוש בחיות מעבדה" (94810).

ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך, שממוצע לימודיהם לתואר בוגר גבוה מ – 90, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון.

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.
 

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

מזכירת החוג

שרון ברגר

sharonb@savion.huji.ac.il

‎026585337‏


מבנה והיקף הלימודים

 

חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
מדעי הצמח - מוסמך מחקרי
(מסלול 4045)
22830
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע