כימיה (560) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

 

תואר שני הוא נקודת המעבר בין התואר הראשון המבוסס על קורסים פרונטאליים, לבין דוקטורט המבוסס רובו ככולו על מחקר. בתואר השני, בנוסף ללימוד קורסים מגוונים ומתקדמים, מתנסה התלמיד בפעם הראשונה בתכנון וביצוע של מחקר מדעי בתחומי הכימיה. בוגר תואר שני בכימיה נמצאים בעמדת יתרון בבחירת דרכם המקצועית מפני שהם מסוגלים לאייש כל משרה בתעשייה, בחינוך או בשירות הציבורי - רשימת אפשרויות קריירה לאנשים בעלי תואר שני בכימיה היא ארוכה ומגוונת: ניתן להמשיך ללימודי דוקטורט ולבחור בקריירה אקדמית או להשתלב בתעשייה הכימית המסורתית שמהווה את הליבה של הכלכלה הלאומית, כמו כן ניתן לבחור בחברות שעוסקות בפיתוח רכיבים ומיקרואלקטרוניקה, בתעשיית התרופות או בביוטכנולוגיה, בתעשיית החומרים המתקדמים (כגון פולימרים, חומרים מרוכבים וננוטכנולוגיה), כמו גם בחזית ההגנה על הסביבה. ביקוש לכימאים בעלי תארים מתקדמים קיים גם בכל ענפי המשק והממשל. מטרת הלימודים המתקדמים היא להכשיר מדענים, אשר כבר בשלב הלימודים למוסמך יוכלו לעבוד באופן עמצאי בתחום ההתמחות עם יכולת ליזום, לבצע ולהעריך תכניות מחקר.

ללימודי המוסמך בכימיה רשאי להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר בכימיה מהאוניברסיטה העברית או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, בציון כללי 80 לפחות. עם זאת, אין החוג מתחייב לקבל כל תלמיד אף אם השיג ציון מינימאלי זה.
תלמיד בעל תואר בוגר במקצוע אחר יידרש לעיתים ללימודי השלמה שיקבעו על ידי יו"ר החוג. היקף לימודי ההשלמה יהיה תלוי בלימודי הבוגר של התלמיד, ציוניו ותחום התמחותו העתידי במסגרת לימודי המוסמך.

תנאי מהותי נוסף הינו מציאת מנחה הנמנה על מורי החוג לכימיה (את רשימת המנחים ונושאי מחקרם ניתן לקבל במזכירות החוג לכימיה וגם בקישור הבא: http://chemistry.huji.ac.il/), וכן נדרש פטור מאנגלית ברמה אוניברסיטאית.

ההרשמה ללימודי הכימיה לתואר מוסמך (מסלול 5040) מתבצעת בשני ערוצים: 
א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

**  מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך המידע האישי).

*** למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד. 

עם קבלתם לחוג יזומנו הנרשמים לפגישת יעוץ והכרות עם ראש החוג.


מידע נוסף  הנוגע לרישום ניתן למצוא כאן

החוג לכימיה מציע מס' מסלולים לתואר מוסמך כלהלן:

 1. מגמה בכימיה אורגנית, אי אורגנית, ביולוגית ואמליטית ( מסלול: 5043)
 2. מגמה בכימיה פיסיקלית ותאורטית (מסלול: 5044)
 3. מגמה בכימיה של חומרים וננו - טכנולוגיה ישומית (מסלול: 5045)
 4. מסלול מוסמך בכימיה בהתמחות ננו מדע וננו טכנולוגיה (מסלול 4071)

 

 

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג


ראש החוג
פרופ' ליעוז אתגר

lioz.etgar@mail.huji.ac.il
בנין לוס אנג'לס, חדר 37 
קבלה בתיאום מראש באמצעות דורית פחימה במזכירות החוג, על פי הפרטים מטה.

מזכירה לענייני הוראה

אילונה גז'ילייבה

בנין לוס אנג'לס חדר 105,טל' 02-6585273

ilonag@savion.huji.ac.il

מזכירה לענייני תלמידים
דורית פחימה
בנין לוס אנג'לס חדר 105,טל' 02-6585267
doritpa@savion.huji.ac.il


שעות הקבלה במזכירות החוג: ימים א' - ה' בין השעות: 8:15 - 12:00 , 13:00 -15:15  

           יועצי המוסמך:

 • המגמה לכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית, ד"ר אחמד מסארוה,  ahmad.masarwa1@mail.huji.ac.il קבלה בתיאום מראש, בנין קזאלי, חדר 314.
 • המגמה לכימיה פיסיקלית ותיאורטית , פרופ' דניאל סטראסר, strasser@mail.huji.ac.il  קבלה בתיאום מראש, בנין  לוס אנג'לס, חדר 38.
 • המגמה לכימיה של חומרים, וננו טכנולוגיה ישומית, ד"ר אלעד גרוס, elad.gross@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין לוס אנג'לס 40.
 • מגמת ננו מדע וננו טכנולוגיה, פרופ' אורי גדרון, Ori.Gidron@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין לוס אנג'לס .

 


מבנה והיקף הלימודים

לימודי המוסמך בכימיה נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה , 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31 נ"ז).

ההיקף הכולל של תואר מוסמך מחקרי כולל קורסים ותזה הנו 36 נ"ז לפחות.
 

לימודי מגמה (תת מסלול):

 המגמות מיועדות לאפשר לתלמידים להתמחות באחד מתחומי הידע בכימיה.

קיימות 4 מגמות עיקריות לתואר מוסמך בכימיה: 

*הערה חשובה: ההתמחות אינה מצוינת על גבי התעודה (דיפלומה).

 1. כימיה אורגנית, אי אורגנית, ביולוגית ואנליטית (מס' מסלול המגמה: 5043)
 2. מגמת בכימיה פיסיקלית ותאורטית (מס' מסלול המגמה: 5044)
 3. מגמה בכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה ישומית (מס' מסלול המגמה: 5045)
 4. מגמת ננו מדע וננו טכנולוגיה (מס' מסלול המגמה : 4071)

לכל אחת מהמגמות השונות יועץ שהוא אחד ממורי החוג לכימיה (לעיל וכן באתר הפקולטה למדעי הטבע בכתובת הבאה:   http://science.huji.ac.il/he/Msc_Counsellors ).

בחירת המגמה נעשית על ידי המנחה והתלמיד אולם חשוב להתייעץ עם יועץ המגמה טרם קביעתה.
משנבחרה המגמה - בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המוסמך והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר. שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו וכן לביצוע כל שינוי בה. האישור מתבצע באמצעות מערכת הרישום לקורסים (מערכת הרישום - נט).
כאמור, במסגרת לימודי החובה נדרש כל תלמיד ללמוד קורסי חובת מגמה בהיקף של 8 נ"ז.  חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר, אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת בכפוף לאישורו של יועץ המגמה.
כמו כן, כל קורסי הבחירה של שנה ג' בלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך, כאמור, בכפוף לאישור יועץ המגמה. לתשומת הלב: לא ניתן ללמוד קורסי תכנות כחלק מחובות הלימודים למוסמך בכימיה, תלמיד החפץ בכך יוכל ללמדם כקורסים עודפים לתואר.


 

חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
כימיה בהתמחות ננו-מדע וננו טכנולוגיה
(מסלול 4071)
211435
כימיה-מוסמך מחקרי בהתמחות בכימיה אורגנית,אי אורגנית,ביולוגית ואנליטית
(מסלול 5043)
151631
כימיה- מוסמך מחקרי בהתמחות בכימיה פיסיקלית
(מסלול 5044)
151631
כימיה- מוסמך מחקרי בהתמחות בחומרים וננו טכנולוגיה יישומית
(מסלול 5045)
151631
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע