פיסיקה (541) - לימודים לתואר בוגר            
 

פיסיקה היא מדע הטבע הבסיסי ביותר, המנסה לפענח את חוקי הטבע היסודיים, החל מההרכב המיקרוסקופי של החומר וכלה במבנה היקום כולו.

לימודי הפיסיקה מהווים אתגר אינטלקטואלי מרתק, ומכשירים אנשי הוראה, מחקר ופיתוח מבוקשים ביותר באקדמיה ובתעשייה.

הפיסיקה, כמדע טבע, משלבת ניסויים במעבדות עם מחקר תיאורטי שבו כלי המחקר העיקריים הם המתמטיקה והמחשב.

בשנות הלימודים הראשונות מוקנים יסודות המתמטיקה והפיסיקה, ניסיונית ועיונית. בהמשך נחשפים התלמידים לנושאים מתקדמים בפסיקה מודרנית.

לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר.

תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות המחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה.

תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

למידע נוסף: אתר המכון לפיסיקה: https://phys.huji.ac.il/bsc  

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של שני קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.

 תנאי קבלה לשנה ב' ומעלה

הדיון בבקשות של מועמדים ממוסדות להשכלה גבוהה, הנרשמים לשנה ב' ומעלה לתואר בוגר, ייערך סמוך לתחילת שנת הלימודים. קבלה ללימודים תידון לפי גיליון ציונים שיוגש למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה, ובהתאם למספר המקומות הפנויים בתחום.
על המועמדים לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. סיום שנה אקדמית בהיקף 45 נ"ז לפחות

2. התאמה בין הלימודים הקודמים לבין דרישות החוג

3. עמידה בדרישות המעבר משנה א' לשנה ב' במוסד שבו למדו

4.  פטור באנגלית

5 . פטור בעברית (לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית)

להרשמה בקשת הרשמה לשנים מתקדמות ולמידע נוסף יש לפנות למזכירות הפקולטה, טל' 02-6586595

קיים אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לשנה ב' בחוג לפיסיקה לפרטים באתר של האוניברסיטה הפתוחה (http://www.openu.ac.il/afik/).

ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ'  אילון שרמן
Eilon.Sherman@mail.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

מזכירה לענייני הוראה
טל בן שטרית talbs@savion.huji.ac.il

בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6584541

מזכירה לענייני תלמידים
אנה קוץ-פיינגולד annakf@savion.huji.ac.il

בניין לוין, חדר 9 טל': 02-6585226

שעות הקבלה של מזכירות החוג ימים א' עד ה'
08:00 עד 12:00
13:00 עד 15:30

יועץ שנה א' - פרופ' איתן קצב
בתיאום במייל eytan.katzav@mail.huji.ac.il
בניין לוין, חדר 105 טל': 02-6585681 

יועץ שנה ב' - פרופ' דרור אורגד
בתיאום במייל orgad@phys.huji.ac.il 
בניין דנציגר ב', חדר 214 טל': 02-6586980

יועץ שנה ג' -  פרופ' ברק קול
בתיאום במייל barak_kol@phys.huji.ac.il
בניין קפלון, חדר 210 טל': 02-6584929

יועץ מסלול פיסיקה-מדעי המחשב - פרופ' שמואל רובינשטיין
בתיאום במייל shmuel.rubinstein@mail.huji.ac.il
 

יועץ מוסמך - פרופ' אלדד בטלהיים
בתיאום במייל eldadb@phys.huji.ac.il
בניין דנציגר ב, חדר 204 טל': 02-6585148


מבנה והיקף הלימודים
חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי מתמטיקה חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

סה"כ בחוג

לימודי תכנות

חטיבה

אבני פינה

חוג נוסף

סה"כ נ"ז למסלול מינימום

סה"כ נ"ז למסלול מקסימום

מס שנים לתואר

סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
חובה בחוגלימודי מתמטיקה חובהחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ בחוגלימודי תכנותחטיבהאבני פינהחוג נוסףסה"כ נ"ז למסלול מינימוםסה"כ נ"ז למסלול מקסימוםמס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
פיסיקה חד- חוגי
(מסלול 2010)
823114-177-1013781453300
פיסיקה חד- חוגי עם חטיבה
(מסלול 2011)
61312111053281453300
פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 2020)
56279924לפי דרישת החוג הנוסף1453300
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
(מסלול 2025)
52231893621583300
חטיבה בפיסיקה
(מסלול 2030)
343434
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי
(מסלול 6020)
5627689551483300
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול דו-חוגי
(מסלול 6021)
562768954.5147.53300
דו-חוגי מתמטיקה ופיסיקה בדגש מתמטיקה
(מסלול 8010)
573-70-262-6482-831491533300
דו חוגי מתמטיקה ופיסיקה בדגש פיסיקה
(מסלול 8012)
785-683-84621491503300
פיסיקה מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8013)
60297170-731451483300
מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי
(מסלול 8015)
53273-7588-92561481523300
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8034)
562738660-61.5150.5150.53300
לקראת מוסמך

ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות תלמיד בעל תואר בוגר בפיסיקה מהאוניברסיטה העברית שציונו הסופי המשוקלל הוא 80 לפחות. תלמיד שציונו הסופי הוא 85 ומעלה יתקבל בקבלה ישירה. תלמיד שציונו הסופי נמוך מ- 85 יתקבל רק באישור ועדת הקבלה של החוג. כמו כן, תלמיד שהשלים לימודי תואר בוגר בפיסיקה במוסד אקדמי מוכר אחר בהישגים זהים, יוכל להגיש את מועמדותו ללימודי מוסמך. 

תנאי קבלה נוסף לתואר מוסמך הוא, השלמת קורסי החובה אם טרם נלמדו ובפרט הקורסים מבוא לפיסיקה סטטיסטית, חשמל אנליטי, קוונטים (2), משוואות של פיסיקה מתמטית ומבוא למחקר. 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע