הוראת התכנות (529) -            
 
 
מסלולי לימוד
ככלל, שפת ההוראה בקורסים היא עברית. באם יהיה נוכח בקורס תלמיד שאינו דובר עברית, שפת הקורס תהיה אנגלית

בעלי תפקידים בחוג

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע