התמחות בניהול, תכנון ומד' הסביבה (804) - לימודים לתואר מוסמך            
 
מסלולי לימוד
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג