בריאות ציבור וטרינרית (736) - לימודים לתואר מוסמך            
 

התכנית לתואר שני בבריאות ציבור וטרינרית (Master of Veterinary Public Health- MVPH) הינה תכנית לימודים משותפת לבית הספר לרפואה וטרינרית ובית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית. הצורך בתכנית נובע מהרצון לחיזוק הקשר בין הרופאים הווטרינרים ומערכת בריאות הציבור, לטובת בריאות האוכלוסייה. בעלי חיים נמצאים בקרבתו של האדם אם כחיות מחמד, אם כמקור מזון ואם כשכנים הדרים בכפיפה אחת עמו. קרבה זו, למרות שיש בה תועלת רבה לאדם, מהווה גם איום על בריאותו, בעיקר עקב הסכנה למעבר של מחוללי מחלה וזיהומים סביבתיים, ומציבה אתגר מוסרי בכל הקשור לשמירה על רווחתם של בעלי החיים. מתוקף הכשרתם, וטרינרים הם המתאימים ביותר למלא תפקידי מפתח בשמירה על בריאות הציבור ופיקוח על שרשרת יצור המזון מן החי. אולם, בשל היעדר הכשרה מספקת בבתי-הספר לרפואה הווטרינרית, עלה הצורך בלימוד של עקרונות אלו באמצעות מומחים לבריאות הציבור. התכנית, אשר הוקמה על מנת למלא צורך זה, מיועדת לבוגרי לימודי רפואה וטרינרית בארץ ובעולם. מטרתה להקנות ידע באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, שיווק בריאות, ארגון ומנהל ותברואת מזון לרופאים וטרינרים.

 

הקורסים בחוג זה יינתנו בעברית.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג: 

פרופ אייל קלמנט
טלפון: 08-9489560
דוא"ל: eyal.klement@gmail.com

ועדת קבלה:

פרופ' רונית קלדרון
טלפון: 02-6778647
דוא"ל: ronitcm@gmail.com

פרופ אייל קלמנט
טלפון: 08-9489560
דוא"ל: eyal.klement@gmail.com

מזכירת החוג:
גב' ג'קי הירש
טלפון: 08-9489021
דוא"ל: jackieh@savion.huji.ac.il

 


מבנה והיקף הלימודים
חובה בחוגחובת בחירה מקורסי החוגסה"כ