מדעי הצמח בחקלאות (724) - לימודים לתואר מוסמך            
 

החוג עוסק בלימוד וחקר של מדעי הצמח, וביישומם בחקלאות המודרנית. החוג מיועד לתלמידים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של הידע הבסיסי במבנה ובתפקיד מערכות הצמח בכל רמות הארגון הביולוגי, החל מאוכלוסיות צמחים, יחסי צמח-סביבה ועד לרמה התת-תאית. מוצע מגוון קורסים העוסקים בתהליכים הפיסיולוגיים, הביוכימיים, המורפוגנטיים, האבולוציוניים והאקולוגיים המעורבים בבקרת התפתחות הצמחים והסתגלותם לתנאי סביבה. החוג עוסק גם במודלים מתמטיים לתיאור תהליכים אלה וכן בתחומים מרכזיים בביוטכנולוגיה של צמחים.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר ליאור אשד-וויליאמס
טלפון: 08-9489964
e-mail:Leor.Williams@mail.huji.ac.il
מזכירת החוג - גב' איריס אייזנשטדט
טלפון: 08-9489333
e-mail:iris.izenshtadt@mail.huji.ac.il