ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה (723) - לימודים לתואר מוסמך            
 

החוג ״ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה״ מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להוביל פרוייקטים מדעיים חדשניים בנושאים מגוונים אשר רלוונטיים לייצור ועיבוד מזון, בטיחות מזון, שימור מזון, חישת מזון, הקשר בין תזונה ותחלואה, תזונה והזדקנות ותגובות פיזיולוגיות לחסרים תזונתיים. במסגרת התואר, כל תלמיד/ה מבצע/ת פרוייקט מחקר אישי שמתמקד באחד מנושאים אלו ובהנחיית אחד מחוקרי החוג. במקביל משלים התלמיד/ה במשך שנתיים לימודים עיוניים בהיקף של 24 נקודות זכות, שנקבעים בתיאום עם המנחה, ולפי כללי האוניברסיטה העברית. לאחר סיום התכנית, בוגרינו יכולים להשתלב במחקר ופיתוח בתעשיות ביוטכנולוגיות שונות וגם במערכת האקדמית. החוג מאפשר לבצע עבודת גמר מחקרית בהנחיית אחד מחברי החוג. בנוסף, קיים גם מסלול לא מחקרי שבו מרכיב הלימודים העיוניים גדול יותר. תכנית הלימודים לתואר שני היא אישית, ומורכבת סביב נושא המחקר של התלמיד: על התלמיד/ה להשלים קורסים בהיקף של 24 נ״ז לתואר מחקרי ו 40 נ״ז לתואר לא מחקרי. מתוך סך הנקודות על התלמיד להשלים 10 נ"ז או 18 נ"ז (מחקרי/לא מחקרי)  מקורסי חובת הבחירה של החוג (מפורט בהמשך)

תנאי הקבלה הם ממוצע ציונים של 80 לפחות בתואר בוגר באחד מתחומי המדעים. . כחלק מתהליך הקבלה ללימודים בחוג על התלמיד להגיש תקציר בן 250 מילים על המחקר המיועד, שנכתב בתיאום עם המנחה

במהלך השנה הראשונה לתואר על התלמיד/ה להגיש תכניות לימודים ומחקר לאישור ועדת הלימודים של החוג.  תנאי מוקדם לבדיקת תכניות המחקר הוא ביצוע של סדנת הספריה . הדרכה מלאה כוללת שני חלקים (א' וב').  התלמידים מתבקשים לבחור את המועד הנוח להם ולתאם את ביצוע הסדנה מול צוות הספריה.

הסדנה תינתן

הדרכות פרונטליות (בכיתת המחשבים בספרייה)

חלק א': יום שני 1/11/21 בין השעות  10:00 - 11:00

חלק ב':  יום שלישי  2/11/21 בין השעות 16:00- 17:00

הדרכה בזום:

חלק א': יום ראשון 7/11/21 בין השעות 12:00 - 13:00

חלק ב': יום שני 8/11/21  בין השעות 10:00 - 11:00

תלמידים שיציגו אישורים על ביצוע שני חלקי הסדנה יקבלו אישור להגיש תכניות לימודים ומחקר.

תלמידים שמבצעים מחקר קליני או אפדימיולוגי יהיו חייבים לכלול את קורס "תכנון ניסויים וסטטיסטיקה לתלמידי מחקר"- 71138  בתכנית הלימודים.

בנוסף, תלמידים שמבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה חייבים להשתתף בקורס  94810"שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים" (הניתן בפקולטה לרפואה בירושלים).

הערה: התואר "מוסמך במדעי התזונה" אינו מוכר לצורך הסמכה כתזונאי מטעם משרד הבריאות, ואינו מאפשר להצטרף להכשרה מקצועית בתזונה (״סטאז׳) מטעם משרד הבריאות.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ'  צבי חיוקה
טלפון:08-9489019
דואר אלקטרוני: zvi.hayouka@mail.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים:

גב' אסתר צגאי
טלפון:08-9489265
דואר אלקטרוני: estertz@savion.huji.ac.il