כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (795) - לימודים לתואר בוגר            
 
הביוטכנולוגיה משלבת קשת רחבה של נושאים ממדעי החיים ועד למדעי המחשב, ועוסקת בעיקר בפיתוח ויישום טכנולוגיות ביולוגיות לייצור תרופות, מערכות דיאגנוסטיקה ומזון. העיסוק בתחום זה מתרחב כל העת, ואין ספק שבעתיד מרבית ייצור המזון והתרופות בעולם יסתמך על טכנולוגיות אלה. המטרה העיקרית של תוכנית ההתמחות בביוטכנולוגיה היא להקנות לתלמידים את הבסיס הדרוש ללימודים מתקדמים ("מוסמך" ו"דוקטורט") ולעיסוק בפיתוח המדעי, הניהול והשיווק. תוכנית הלימודים תשולב בלימודי החוגים השונים, כך שהתלמידים ירכשו את הידע הבסיסי בתחום הייעודי לחוגהראשי (מדעי הצמח, אקולוגיה ובריאות הצמח, ביוכימיה ומזון, בעלי חיים או כלכלה חקלאית ומינהל), ובנושאים השונים הקשורים לביוטכנולוגיה. הקורסים בתוכנית יכללו היבטים הקשורים הן לבעלי חיים, הן למיקרואורגניזמים ולמזון והן לצמחים. תלמידי התוכנית ילמדו את הרקע התיאורטי הדרוש ויתנסו בעבודת מעבדה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
לפרטים נוספים ראה אתר התוכנית: http://departments.agri.huji.ac.il/ag-biotech-boger/index.html
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש התוכנית:ד"ר מרגנית לוי
e-mail: maggie.levy@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489162


תנאי מעבר משנה לשנה
תנאי מעבר משנה לשנה מחייב ציון ממוצע שנתי של 78
מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר, שרובם חובה ומיעוטם בחירה.
 

מס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע