אגרואקולוגיה, בריאות הצמח וביוטכנולוגיה (792) - לימודים לתואר בוגר            
 
הביוטכנולוגיה משלבת קשת רחבה של נושאים ממדעי החיים ועד למדעי המחשב, ועוסקת בעיקר בפיתוח ויישום טכנולוגיות ביולוגיות לייצור תרופות, מערכות דיאגנוסטיקה ומזון. העיסוק בתחום זה מתרחב כל העת, ואין ספק שבעתיד מרבית ייצור המזון והתרופות בעולם יסתמך על טכנולוגיות אלה. המטרה העיקרית של תוכנית ההתמחות בביוטכנולוגיה היא להקנות לתלמידים את הבסיס הדרוש ללימודים מתקדמים ("מוסמך" ו"דוקטורט") ולעיסוק בפיתוח המדעי, הניהול והשיווק. תוכנית הלימודים תשולב בלימודי החוגים השונים, כך שהתלמידים ירכשו את הידע הבסיסי בתחום הייעודי לחוגהראשי (מדעי הצמח, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, ביוכימיה ומזון, בעלי חיים או כלכלה חקלאית ומינהל), ובנושאים השונים הקשורים לביוטכנולוגיה. הקורסים בתוכנית יכללו היבטים הקשורים הן לבעלי חיים, הן למיקרואורגניזמים ולמזון והן לצמחים. תלמידי התוכנית ילמדו את הרקע התיאורטי הדרוש ויתנסו בעבודת מעבדה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
לפרטים נוספים ראה אתר התוכנית: http://departments.agri.huji.ac.il/ag-biotech-boger/index.html
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש התוכנית:

ד"ר מרגנית לוי
e-mail: maggie.levy@mail.huji.ac.il
טלפון: 08-9489162


תנאי מעבר משנה לשנה
תנאי מעבר משנה לשנה מחייב ציון ממוצע שנתי של 85
מבנה והיקף הלימודים
תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר, שרובם חובה ומיעוטם בחירה.
עליך לבחור לפחות 15 נ"ז מבין קורסי חובת הבחירה של החוג לאקולוגיה ובריאות הצמח (715) המופיעים בקבוצת קורסי הבחירה הראשונה.
להשלמת המיכסה ל-150 עליך לבחור מ"חובת הבחירה מקורסי חוגים אחרים" המופיעים בקבוצת קורסי הבחירה השניה.
 

 
מס שנים לתוארסה"כ אחוז שכר לימוד לתואר