שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים (726) - לימודים לתואר בוגר            
 
מסלולי לימוד
  
מבנה הלימודים: הלימודים בתוכנית מוצעים בשילוב עם החוגים הבאים: מדעי הצמח בחקלאות (710), אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715) ומדעי בעלי החיים (718). היקף הלימודים בתוכנית כ- 25% מהלימודים לתואר בוגר. התוכנית כוללת לימודי יסוד חובה כלליים במדעי הטבע ובחקלאות, לימודי חובה באקולוגיה וניהול יער, שטחי מרעה טבעי ושמורות טבע, וקורסי בחירה במגוון רב של נושאים בשמירת טבע ואיכות סביבה. 
לבוגרי התוכנית יוענק תואר בוגר במדעי החקלאות בו יצוין שם החוג הראשי ואת תוכנית לשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים.  
כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג