ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה (723) - לימודים לתואר מוסמך            
 

החוג ״ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה״ מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם פרוייקטים מדעיים חדשניים בנושאים מגוונים אשר רלוונטיים לייצור ועיבוד מזון, בטיחות מזון, שימור מזון, חישת מזון, הקשר בין תזונה ותחלואה, תזונה והזדקנות, ותגובות פיזיולוגיות לחסרים תזונתיים. במסגרת התואר, כל תלמיד/ה מבצע/ת פרוייקט מחקר אישי שמתמקד באחד מנושאים אלו ובהנחיית אחד מחוקרי החוג. במקביל משלים התלמיד במשך שנתיים לימודים עיוניים בהיקף של 24 נקודות זכות, שנקבעים בתיאום עם המנחה, ולפי הכללים שמתוארים בשנתון האוניברסיטה. לאחר סיום התכנית, בוגרינו יכולים להשתלב במחקר ופיתוח בתעשיות ביוטכנולוגיות שונות,וגם במערכת האקדמית. החוג מאפשר לבצע עבודת גמר מחקרית בהנחיית אחד מחברי החוג. בנוסף, קיים גם מסלול לא מחקרי שבו מרכיב הלימודים העיוניים גדול יותר. תכנית הלימודים לתואר שני היא אישית, ומורכבת סביב נושא המחקר של התלמיד: על התלמיד/ה להשלים קורסים בהיקף של 24 נ״ז לתואר מחקרי ו 40 נ״ז לתואר לא מחקרי. מתוך סך הנקודות הזה לפחות 10 נ״ז עבור המסלול המחקרי ו-18 נ"ז עבור המסלול הלא מחקרי חייבות לבוא מרשימת קורסי חובת הבחירה של החוג כפי שמפורטת בהמשך.

תנאי הקבלה הם ממוצע ציונים של 80 לפחות בתואר בוגר באחד מתחומי המדעים. כחלק מתהליך הקבלה ללימודים בחוג על התלמיד להגיש תקציר בן 250 מילים על המחקר המיועד,שנכתב בתיאום עם המנחה

במהלך השנה הראשונה לתואר על התלמיד/ה להגיש תכניות לימודים ומחקר, לאישור ועדת הלימודים של החוג. תנאי מוקדם לבדיקת תכניות המחקר הוא ביצוע של סדנת הספריה לתלמידי מוסמך, והתלמידים מתבקשים לתאם את ביצוע הסדנה מול אנשי הספריה מוקדם ככל האפשר מתחילת הלימודים. הסדנה תינתן בשני חלקים:

חלק א' יינתן בתאריך 29 בנובמבר בבוקר בין השעות 10:00-11:30 או ב-1 בדצמבר בערב בין השעות 16:00-17:30

חלק ב' יינתן בתאריך 29 בנובצבר בין השעות 12:00-13:00 או בתאריך 1 בדצמבר בין השעות 18:00-19:00

תלמידים שיציגו אישורים על ביצוע שני חלקי הסדנה יקבלו אישור להגיש תכניות לימודים ומחקר.

תלמידים שמבצעים מחקר קליני או אפדימיולוגי יהיו חייבים לכלול את קורס 71138 בתכנית הלימודים.

 

בנוסף, תלמידים שמבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה חייבים להשתתף בקורס  94810שימוש אתי בחיות מעבדה) שניתן בפקולטה לרפואה בירושלים.

הערה: התואר "מוסמך במדעי התזונה" אינו מוכר לצורך הסמכה כתזונאי מטעם משרד הבריאות, ואינו מאפשר להצטרף להכשרה מקצועית בתזונה (״סטאז׳) מטעם משרד הבריאות.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ'  צבי חיוקה
טלפון:08-9489019
דואר אלקטרוני: zvi.hayouka@mail.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים:

גב' גילי גפני-אבידור
טלפון:08-9489265
דואר אלקטרוני:giliag@savion.huji.ac.il