מטעים וצמחי נוי (714) - לימודים לתואר מוסמך            
 

הלימודים בחוג כוללים את ענפי החקלאות של עצי הפרי למיניהם, הפרחים וצמחי הנוי, גננות הנוי, השתלנות והיערנות. הלימודים מושתתים על הבנת הפיסיולוגיה, הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של חומרי צמיחה, הבשלה, הזדקנות ונשירה והשפעת עקות הנגרמות ע"י גורמים סביבתיים.

במסגרת עבודת המחקר, מנצלים התלמידים את הכלים העיוניים שרכשו על מנת לחקור בעיות ששורשיהן בחיי המעשה של החקלאות. כל תלמיד יכול לבחור בקורסים תומכים בתחומי הגנת הצומח, קרקע ומים, גנטיקה, ביוטכנולוגיה ומדעי המזון. מטרת המחקרים שבהם עוסקים במסגרת המחלקה היא, להעמיק את הידע הבסיסי בפיסיולוגיה, ביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של תהליכים בעצי פרי, יער, צמחי נוי ולבחון פתרונות מעשיים לקידום החקלאות בכלל וישראל בפרט.

מטרת החוג היא להקנות לתלמידיו את הכלים המתקדמים ביותר למחקר ויישום ביולוגי וחקלאי. בחוג נערכים מחקרים מגוונים הנמצאים בחזית המחקר המודרני וכוללים: הנדסה גנטית של צמחי נוי ומטע, ריבוי צמחים בתרבית, הנדסת חלבונים וכן גנומיקה, פרוטאומיקה ומטבולומיקה של צמ חי נוי.

בנוסף נחקרים המנגנונים המעורבים בבקרה מולקולרית של תהליכים שונים כולל: הזדקנות ונשירה, השראת הפריחה, התפתחות הפרח והפרי, פיגמנטציה של פרחים ופירות, מעבר סיגנל הורמונלי, פעילות הורמונים בהתפתחות צמחי נוי ועצי פרי ותגובת צמחים לעקות.

חוקרי החוג עוסק ים גם בלימוד הפיסיולוגיה של תהליכים שונים כולל: פריחה, הזדקנות, השרשה והתפתחות וגטטיבית של עצים כולל עצי פרי.

קורסי החוג השונים משיקים לנושאי המחקר ודנים בהתפתחות וגטטיבית ורפרודוקטיבית של צמחים, הורמונים צמחיים, תהליכי הזדקנות ונשירה, יצירת פיגמנטים וחומרי ריח, השפעת עקות על צמחים, תרביות רקמה, הנדסה גנטית, הנדסת חלבונים, מעבר אותות תוך תאי בצמחים, גנומיקה ועוד.

לימודי ה"מוסמך" מושתתים על הבנת הפיזיולוגיה, הביוכימיה, הביולוגיה המולקולרית והאקולוגיה של תהליכי היסוד בעצי הפרי, צמחי הנוי, פרחים ועצי היער. אלה מרוכזים סביב עבודת הגמר, שבמסגרתה מנצל התלמיד את הכלים העיוניים שרכש על מנת לחקור בעיה ששורשיה בחיי המעשה של החקלאות והיערנות בישראל ובעולם.

תלמידים המסיימים את לימודיהם בחוג זה ממשיכים ללימודי תואר שלישי או נקלטים בעבודה בתעשיות היי-טק ביולוגיות, חברות ייצור חקלאי, בשירות ההדרכה של משרד החקלאות ועוד.  

 


 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
08-9489082
e-mail:alexander.vainstein@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס אייזנשטדט
טלפון: 08-9489333
e-mail:iris.izenshtadt@mail.huji.ac.il