תלמידי תיכון (593) - לימודים לתוכניות מיוחדות            
 
 

החוג לתלמידי תיכון במדעי הטבע נועד לחשוף את התלמיד לחוויה אקדמית חיובית במוסד להשכלה גבוהה- האוניברסיטה העברית.
תלמידי תיכון מצטיינים אשר מעוניינים ללמוד קורסים באוניברסיטה העברית, בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, יוכלו להציג את מועמדותם בצירוף האישורים הבאים:

  •  מכתבי המלצה ממנהל בית הספר ומחנך הכיתה שבו יצוין גם האם התלמיד משתתף בתכניות מצוינות נוספות או תכניות העשרה מחוץ ללימודים בבית הספר.
  • אישור ממנהל בית הספר לגבי שעות ההיעדרות המותרות מהלימודים.
  • תעודת בית הספר מהשנה האחרונה.

 

מכל תלמיד בכיתה ט' או י' אשר מעוניין להשתלב כתלמיד תיכון בפקולטה, יידרש קורס מול"א (מוכנות לאקדמיה) כקורס חובה. תלמידי תיכון בכיתה י"א או י"ב יוכלו להגיש בקשה לפטור מקורס זה.
קורס מול"א יתקיים באוניברסיטה העברית לנוער בקמפוס אדמונד י. ספרא.

 

קבלה לתכנית תיעשה לאחר ובהתאם לפגישה עם יועץ החוג לתלמידי תיכון. תכנית הלימודים, לאלו שיתקבלו, תקבע בתיאום עם היועץ לתלמידי תיכון ובאישורו, פרט לתלמידים שירצו ללמוד קורסים במסגרת החוג למתמטיקה.

התלמידים המעוניינים ללמוד קורסים בחוג למתמטיקה, יופנו, לאחר קבלתם לתכנית, לפגישה עם יו"ר או יועצ/ת החוג למתמטיקה. בפגישה זאת  תיקבע תכנית הלימודים הספציפית לכל תלמיד/ה.

 

תלמידים בשנת הלימודים הראשונה בתכנית ,יוכלו לבחור עד 2 קורסים (1 בכל סמסטר) מתוך היצע של רשימת קורסים אשר ייקבעו על ידי הפקולטה.


בנוסף, על כל התלמידים בשנה א' להשתתף בקורס מקוון "הכרת משאבי הספרייה".

על התלמידים המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת תואר "בוגר במדעי הטבע" ולהתקבל כתלמידים מן המניין, חלה החובה לבדוק את תנאי הקבלה בחוג בו הם מתעתדים ללמוד.

 

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

 

 

ראש החוג : פרופ' לירן כרמל
דואל:  liran.carmel@carmelab.com
מזכירת החוג:
גב' רויטל לוי
דואל: hsacademy@savion.huji.ac.i

 

 


תנאי מעבר משנה לשנה
  • ציון "60" ומעלה בכל אחד מהקורסים שנלמדו
  • ממוצע משוקלל "80" ומעלה בכל קורסי השנה החולפת  כתנאי מעבר משנה לשנה
  • ראיון אישי עם יועץ החוג