מדעי האטמוספירה (545) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 


הלימודים בחוג למדעי האטמוספירה מתמקדים בתהליכים פיסיקליים וכימיים הקשורים בהרכבו של האוויר באטמוספירה ובתנועתו .מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים כלים להבנת התהליכים האטמוספיריים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים ,והשינויים החלים בהן מסיבות טבעיות וכתוצאה ממעשה ידי האדם .  הלימודים בחוג נותנים את הכלים להבנה מעמיקה של תופעות חשובות כגון: ההתחממות העולמית והקשר בינה לבין עליית ריכוז גזי החממה באטמוספירה ;השפעת זיהום האוויר על תהליכי יצירת הגשם והאופן שבו ניתן להגביר גשם ע"י זריעת עננים ;החור באוזון באטמוספירה הגבוהה והקשר בין זיהום אוויר לאוזון בשכבות הנמוכות. בנוסף, עוסקת תכנית הלימודים בעקרונות תנועת האוויר באטמוספירה וחיזוי מזג האוויר ,בגורמים לתכונות הכאוטיות של תנועת האוויר והאופן שבו הם מגבילים את יכולת החיזוי .

תלמידים מצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.
למידע נוסף: אתר המכון  למדעי כדור-הארץ https://earth.huji.ac.il.

נחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה והוועדה המלווה.
היקף הלימודים למוסמך הוא 32 נ"ז.

 

הרשמה ללימודי לגאולוגיה לתואר מוסמך מתבצעת בשני ערוצים (6041) 

  1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת ההרשמה.
  2. מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע


ג. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה,לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך המידע האישי).


 

 

אתר המכון למדעי כדור הארץ

 


 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג: פרופ' חיים גרפינקל
דואר אלקטרוני:chaim.garfinkel@mail.huji.ac.il
טלפון 802-658468

 

 

מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923

 

 

 


מבנה והיקף הלימודים

 

רוב הקורסים הם קורסי בחירה בתוך קורסי החוג וקורסי חוגים אחרים עם הקשר באטמוספרה.

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
לקראת מוסמך


הערות למוסמך

לקבלה לתואר מוסמך באטמוספירה למוסמך דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודיי הבוגר, מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים של המכון למדעי כדור הארץ. מועמדים למוסמך שלהם תואר בוגר שלא באחת מהמגמות של מדעי כדור-הארץ ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וראש החוג.
 

הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור ראש החוג. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמיד בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).


הציון הסופי לתואר ייקבע לפי היחס: 40% לציוני הקורסים, 15% לבחינה על תוכנית המחקר, 15% לבחינת הגמר בעל-פה ו-30% לעבודת הגמר.

 

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
1. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
2. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים רשמי  מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר.