פיסיקה יישומית (511) - לימודים לתואר מוסמך            
 

 

מבנה התכנית:

לימודי המוסמך בפיסיקה יישומית מיועדים למעוניינים בהעמקת הידע ובחוויית מחקר ניסויי-עצמאי, או לשואפים למחקר רב-שנתי מתקדם ומעמיק שבסופו יוענק להם תואר דוקטור, בתחומי המדע הטכנולוגי והיישומי-הנדסי. בוגרינו הופכים למומחים עולמיים בתחומם. עם סיום התואר, נפתחות בפני הבוגרים מגוון רחב של אפשרויות, הן באקדמיה והן בתעשיה. רבים מהבוגרים משתלבים בחוד החנית של תעשיית ההיי-טק והמשק הטכנולוגי הישראלי כיזמים וכמובילים טכנולוגים בעמדות מפתח ויזמות וזאת הודות לכישורים הייחודיים והידע הרחב בו הם זוכים. אחרים מפתחים קריירה אקדמית והופכים למדענים בעלי שיעור קומה ומוניטין בינלאומי.  

התואר מורכב משיעורים עיוניים, עבודת מחקר בנושאים פורצי דרך בהדרכת מנחה מהחוג לרבות הגשת תזה, ובחינת גמר בעל פה. התכנית מכוונת להרחבה והעמקה של הידע המדעי וההנדסי של התלמיד בתחום התמחותו לרבות התנסות מחקרית ורכישת ניסיון (מעבדתי, חישובי ו/או תיאורטי), והקניית ידע בסיסי רחב בענפים נלווים.

תכנית הלימודים מתקיימת בארבע מגמות התמחות: אופטואלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה וננו-מדע וננוטכנולוגיה.

ליבת תכנית הלימודים הינה ביצוע עבודת מחקר בהדרכת סגל החוג. מרבית עבודת המחקר מתבצעת בשנת הלימודים השניה, כאשר ההתקשרות לקבוצת המחקר ולמידת הרקע הבסיסי מתבצעת בשנה הראשונה. על תלמיד מוסמך בחוג לחבור ולהצהיר על שיוך לקבוצת מחקר עד תחילת הסמסטר השני ללימודים. על פי רוב יהיו נושאי עבודת המחקר קשורים לבעיות העומדות בחזית המחקר המדעי והפיתוח היישומי בתחומי המיקרואלקטרוניקה ומעגלים משולבים, האופטואלקטרוניקה ומערכות אופטיות לחישה הדמיה ותקשורת, התקנים אלקטרונים ואופטואלקטרונים המשלבים מדע מתקדם במגוון תחומים כגון ננוטכנולוגיה, חישוביות, וחומרים חדשים, טכנולוגיות הקוונטיות לניצול תכונות החומר ברמה הבסיסית ביותר, וטכנולוגיות-מדעיות בזכות היכולת לעצב את המרחב ברמה הננומטרית והזמן ברזולוציה של פמטו-שנייה ומטה.

בתהליך סדור, לימודי המוסמך אורכים שנתיים. במקרים חריגים, אם יתברר שאין אפשרות להשלים את העבודה במהלך השנה השנייה והקיץ שלאחריה, תוגש בקשה להארכת משך הלימודים לשנה שלישית בהמלצת המדריך וראש החוג. הבקשה תטופל כמקובל במקרים אלו.

הערה: קיימת אפשרות למציאת מדריך למחקר שלא מסגל החוג אלא מסגל הפקולטה. גם במקרה כזה, תכנית לימודיו של התלמיד תיקבע עפ"י הקריטריונים והדרישות של החוג. עבודת הגמר תישא אופי פיסיקלי יישומי ותכניתה תהיה טעונה אישור של ראש החוג.

שקלול הציון הסופי לתואר יהיה כדלקמן: 40% ממוצע משוקלל של הקורסים; 30% בחינת הגמר; 30% עבודת הגמר.

פירוט המסלולים:

מסלול מיקרואלקטרוניקה (Microelectronics track)

מסלול מיקרואלקטרוניקה מעמיק בעולם החומרה האלקטרונית, החל מעקרונות העבודה של התקנים מוליכים למחצה, מגמות מתפתחות בתחום (שימוש בחומרים דו-מימדיים כדוגמת גרפן, ספינטרוניקה), הנדסת מעגלים משולבים (VLSI), התקנים מתקדמים ועוד.

מסלול אופטואלקטרוניקה (Optoelectronics track)

מסלול אופטואלקטרוניקה משלב בין אופטיקה קלאסית לעולם ההתקנים הפוטוניים, באמצעותם ניתן לייצר, לאפנן, להוליך, לדמות, ולגלות קרינת אור קוהרנטית ולא-קוהרנטית. קורסי המסלול בוחנים היבטים בתכן רכיבים ומערכות, ותופעות פיסיקליות באינטראקציית אור וחומר ונותנים את הרקע הדרוש להשתלבות באקדמיה ותעשיה כמומחים בתחום.

מסלול ננו-מדע וננו-טכנולוגיה (Nanotechnology and Nanoscience track) ,בשיתוף עם מרכז הננו

יכולות טכנולוגיות מתקדמות ורב-תחומיות לייצור ולמדידה בסקלות ננומטריות עד אטומיות עם מגוון חומרים, מאפשרות להנדס רכיבים השולטים בתכונות הפיסיקליות ברמות דיוק חסרות תקדים. קורסי המסלול בתכנית הננו משקפים את האופי הרב-תחומי המאפיין את המחקר הבין-תחומי בענפים השונים של מדעי הננו וננוטכנולוגיה, תוך שמירה על עומק הלימוד והתמקצעות בפיסיקה יישומית.

הרישום לתכנית הננו מוגבל מספרית ומיועד למצטיינים במיוחד. למתעניינים במסלול זה ייערך ראיון קבלה נוסף לאחר הקבלה לתואר מוסמך בפיסיקה יישומית.

מבנה התוכנית:

קורסי חובה כלליים בתכנית הלימודים:

תורת הקוונטים בפיסיקה יישומית – 83880 (5 נ"ז)

מבוא לאופטואלקטרוניקה 83879 – (5 נ"ז)

פיסיקה של התקני מל"מ –83882 (5 נ"ז)

קולוקוויום מחלקתי – 83899 (חובת נוכחות, ללא נ"ז), שימו לב, ניתן לקחת קורס זה או בשנה א' או ב-ב'.

ובנוסף קורסי בחירה מכל מסלול נבחר עד להשלמת דרישות הנ"ז לתואר.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' גלעד מרכוס - gilad.marcus@mail.huji.ac.il
בניין ברגמן חדר 211 ,  טל: 02-6586188

יועץ מוסמך 
ד"ר אמיר קפואה- amir.capua@mail.huji.ac.il
בנין ברגמן חדר 213, טל: 02-5494896 

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
גב'  אסתי ויטבסקי-estii@savion.huji.ac.il
בניין ברגמן חדר 219 ,  טל: 02-5494019

 

 


מבנה והיקף הלימודים

 

 

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ נ"ז למסלול מינימום
פיסיקה יישומית בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה
(מסלול 4072)
19ראה תכנית לימודיםראה תכנית לימודים35
פיסיקה יישומית לבוגרי הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות אופטו' ומיקרו'
(מסלול 7039)
15722
פיסיקה יישומית - מוסמך מחקרי
(מסלול 7040)
1510-145-934
לקראת מוסמך

 תנאי קבלה:

תנאי קבלה ייחודיים של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.

מספר המקומות מוגבל על כן יתקבלו התלמידים בעלי הנתונים הטובים ביותר. נדרש ציון 85 ומעלה (80 במקרים חריגים).

בנוסף נדרש ראיון.

הכנה לראיון: לעבור על החומר של תואר ראשון, עם דגש על הקורסים הבסיסיים: מצב מוצק, קוונטים, תרמודינמיקה, סטטיסטית ומעגלים בנוסף יש להיות ערוכים לענות על שאלות הקשורות בהתנסויות השונות (פרוייקט גמר מהלימודים או עבודה בתעשייה)

כל המתקבלים לתוכנית  (במידה ואינם עובדים בחוץ) יהיו זכאים למלגת מחקר החל מהיום הראשון ללימודים, יהיו פטורים משכ"ל וכן תוצענה משרות הוראה בחוג. בכל מחזור ייבחרו כ- 10%-20% המצטיינים, אשר יזכו למלגת מחקר מוגדלת.

 

מועדי הרשמה:

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב תחל ביום שני ה-1.2.21 ותסתיים ביום חמישי 9.10.21.

להלן לינק לסדרי הרשמה לאוניברסיטה ולפקולטה:

http://science.huji.ac.il/he/MscStudiesMain