התמחות בניהול, תכנון ומד' הסביבה (804) - לימודים לתואר מוסמך            
 
מסלולי לימוד
כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג