ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729) - לימודים לתואר בוגר            
 

מסלול הלימודים ב"ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות" מוצע בשיתוף בין המחלקה לכלכלת סביבה וניהול ובין המחלקה למדעי התזונה. מטרת הלימודים להכשיר בוגרים ברמה אקדמית גבוהה למגוון רחב של תפקידי ניהול עם התמחות בתעשיית המלונאות התיירות והמזון. התוכנית מתבססת על שילוב ייחודי בין שלושה תחומים : לימודים בתחומי מנהל עסקים וכלכלה, לימודים יעודיים במלונאות ובתיירות, לימודים בתחומי התזונה והמזון. התוכנית מאפשרת התנסות מעשית בעסקי תיירות בארץ ובחו"ל. תלמידים העומדים בכל דרישות הלימודים יקבלו תואר "בוגר במדעי התזונה" (B.Sc. Nutr.)  במגמת "ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות" .

תוכנית הלימודים בת 130 נקודות זכות מחולקת ל-6 סמסטרים וכוללת לימודי חובה ורשות. 
 

התמחות מעשית

ישנה אפשרות  לעשות הכשרה מעשית (סטאז') במסגרתה יעבדו הסטודנטים בעסק תיירותי באישור רכז ההכשרה בחוג. פרטים ראה בקורס 65544.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' איל ארט
טלפון:08-9489375
e-mail:eyal.ert@mail.huji.ac.il

 


מזכירת החוג - גב' גילה שוהם
טלפון: 08-9489086
פקס: 08-9466267
e-mail:gilas@savion.huji.ac.il


תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים
תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 130 נ"ז לפחות להשלמת התואר  שרובם חובה ומיעוטם בחירה.