ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה (723) - לימודים לתואר מוסמך            
 

החוג לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה מקיים לימודים לתואר "מוסמך". למסיימים תוענק תעודת "מוסמך במדעי התזונה".*


החוג מאפשר לבצע עבודת גמר בתחום ביוכימיה,מדעי המזון והתזונה.הלימודים לתואר מוסמך כוללים השלמת קורסים בהיקף של 24 נ"ז לתואר מחקרי ו-40 נ"ז לתואר לא מחקרי. מתוך סך הנקודות הכללי הזה, לפחות 10 נקודות (עבור מסלול מחקרי) ו-18 נקודות (במסלול לא מחקרי), חייבות להיות מתוך רשימת קורסי חובת בחירה של החוג (ראה בהמשך).

סף הקבלה ללימודים הוא ממוצע 80 ומעלה בלימודי הבוגר. על מנת להתקבל ללימודים בחוג, על התלמיד להגיש תקציר בן 250 מילים על המחקר המיועד.

במהלך השנה הראשונה לתואר, על התלמיד להגיש תכניות לימודים ומחקר, לאישור ועדת הלימודים של החוג. אישור ועדת הלימודים חיוני למעבר לשנה ב׳, תנאי מוקדם לבדיקת התכניות הוא ביצוע של סדנת הספריה לתלמידי מוסמך, במהלך השנה הראשונה. 

על התלמיד/ה לתאם את השתתפותו/הבסדנה מול הספריה. הסדנה תינתן בשני חלקים: חלק א' יינתן בתאריך 3.11.19 בין השעות 9:00-10:30 או בתאריך 1.12.19 בין השעות 16:00-17:30. חלק ב' יינתן או בתאריך 3.11.19 בין השעות 11:00-12:30 או בתאריך 1.12.19 בין השעות 18:00-19:30. 

תלמידים שיציגו אישורים על ביצוע שני חלקי הסדנה ייקבלו אישור להגיש תכניות לימודים ומחקר.

תלמידים שמבצעים מחקר קליני או אפדימיולוגי יהיו חייבים לכלול את קורס 71138 בתכנית הלימודים. בנוסף, תלמידים שמבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה מחויבים להשתתף בקורס 94810 , שניתן בפקולטה לרפואה.

*הערה: תואר "מוסמך " אינו מאפשר להצטרף להכשרה מקצועית בתזונה מטעם משרד הבריאות.

 

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' חגי אבליוביץ
טלפון:08-9489624
e-mail:hagai.abeliovich@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג:

גב' גילי גפני-אבידור
טלפון:08-9489265
e-mail:giliag@savion.huji.ac.il