גנטיקה והשבחה (721) - לימודים לתואר מוסמך            
 


מטרות החוג הן:

הוראת הגנטיקה וההשבחה לכלל תלמידי הפקולטה לחקלאות במסגרת התואר הראשון, וברמה המתקדמת, לתלמידים הלומדים לתואר "מוסמך" בחוג לגנטיקה והשבחה.

הכשרת התלמידים להיות חוקרים בגנטיקה והשבחה ומטפחי צמחים ובעלי-חיים עצמאיים בבוא העת, על יסוד הבסיס הגנטי המעמיק שרכשו.

העמקת הידע התאורטי בגנטיקה קלאסית ובגישות המולקולריות החדישות. לימוד הגישות והשיטות במחקר גנטי ובהשבחת צמחים ובעלי-חיים מתוך מבט כולל.

הקניית המוטיבציה לישם את הידע הגנטי, על תחומיו השונים, למטרות תכליתיות בחקלאות.

הרחבת הרקע הגנטי וההשבחתי של מתמחים במגמות אחרות.

 

הלימודים מבוססים על ידע קודם הנרכש בקורסים: 71944+71964+71092+71034+71045/71091 או מקבילים להם ממוסדות אחרים.
מי שחסר רקע זה חייב להשתתף בכל או בחלק מהקורסים הנ"ל, בהתאם לחסר.

במסגרת החובות לתואר,על הסטודנט להרצות על עבודת המחקר שלו במסגרת סמינר החוג (ללא זכאות לנ"ז).

רבים מהקורסים המתקדמים ניתנים אחת לשנתיים. הלימודים בחוג מרוכזים בעיקר לימי שלישי, לטובת סטודנטים הגרים רחוק.
 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ צבי פלג
טלפון: 08-9489638
e-mail:zvi.peleg@mail.huji.ac.il
מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע