כלכלת סביבה וניהול (717) - לימודים לתואר מוסמך            
 

לימודי ה"מוסמך" בחוג לכלכלת סביבה וניהול  מקנים לתלמיד הכשרה תוך התמקדות בבעיות כלכליות בתחומי איכות הסביבה ומשאבי הטבע, שיווק ומימון, וביניהן: כלכלה ציבורית והתערבות ממשלתית לבקרת השפעות סביבתיות, תכנון מושכל של הפקה ושימוש במשאבי טבע, הקצאת משאבי מים וקרקע, רגולציה בשיווק מוצרי החקלאות בארץ ובשוקי הייצוא, מיבנה ענפי, כלכלת המשפחה ,תכנון מנגנונים, תורת המשחקים, כלכלה פוליטית, ועוד. תלמידי החוג שותפים לעבודות המחקר במסגרת עבודות הגמר לתואר "מוסמך".

החוג לכלכלת סביבה וניהול מציע שלושה מסלולי לימוד לתואר מוסמך: מסלול מחקרי (1740), מסלול מחקרי במגמת שיווק (1777) ומסלול לא מחקרי (1741) .
היקף הלימודים במסלולים המחקריים הוא 32 נ"ז, מתוכם 2 נ"ז סמינרים בכלכלת סביבה וניהול (א' ו-ב').
היקף הלימודים במסלול הלא מחקרי הוא 44 נ"ז, מתוכם 4 נ"ז סמינר עיוני.
ניתן ללמוד עד 6 נ"ז קורסי בוגר מתחום הכלכלה, באישור של הקורסים על ידי ראש החוג. יש לשים לב לכך שעמידה בדרישות קורס הבוגר 71748 (אלגברה לינארית ב') נדרשת לשם קבלת תואר מוסמך. תלמידים שלא למדו קורס זה במסגרת לימודי הבוגר יוכלו ללמוד אותו במהלך התואר השני ולהכלילו במסגרת מכסת 6 הנ"ז של קורסי הבוגר אותם ניתן ללמוד במסגרת לימודי המוסמך.
משך הלימודים לתואר מוסמך הוא שנתיים. ישנם קורסי מוסמך העשויים להינתן פעם בשנתיים - על התלמידים לקחת זאת בחשבון בעת גיבוש תכנית לימודיהם.

הקבלה למסלול הלימודים בשיווק (1777) מותנית בעמידה בדרישות מקדימות בקורסים: 71733 (ניהול השיווק) ו-71720 (מבוא לחקר שווקים), או קורסים מקבילים במוסדות אחרים. תלמידי המסלול מחוייבים בכתיבת עבודת גמר מחקרית בנושא הקשור בשיווק.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' עידו קן
טלפון: 08-9489233
e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   

מזכירת החוג
גב' מירי ארזי
טלפון:08-9489230
פקס:089466267
e-mail:miriguy@savion.huji.ac.il