התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (5881) - לימודים לתואר מוסמך            
 

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים.

תכנית הלימודים בגנומיקה וביואינפורמטיקה כוללת היבטים מתחומי מדעי הטבע, רפואה וחקלאות.

 

רשאים להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בציון ממוצע 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרפואה וחקלאות. לתכנית יתקבלו 15 תלמידים לשנה, שיבחרו על סמך מיון מוקדם. התכנית מחייבת קבלה ללימודים באחד מחוגי הפקולטאות למדעי הטבע, החקלאות או הרפואה. במהלך השנה הראשונה על התלמיד/ה להתקבל לעבודת מחקר בהנחיית חבר סגל אקדמי.

 

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג

 ראשי התכנית

 פרופ' חנה מרגלית
hanah@md.huji.ac.il

02-6758614

 

 

ופרופ' איתמר סימון

itamarsi@ekmd.huji.ac.il

02-6758544

 

מזכירות התכנית - מדעי החיים
02-6585337


מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים


תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי התמחות שיותאמו לתכנית המחקר של כל סטודנט בתיאום עם יועצי התוכנית.

הסטודנטים יידרשו ללמוד גם לימוד השלמה על פי הכשרתם הקודמת ועל פי כיוון התמחותם (לפרטים עיינו באתר החוג).

חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)