מדעי הכימיה והביולוגיה (566) - לימודים לתואר בוגר            
 
הביולוגיה, מדע החיים –מהווה מזה עשור או יותר מוקד משיכה מחקרי לכימאים, פיסיקאים, מתמטיקאים, חוקרים מתחום מדעי המחשב ועוד. לדוגמא, כיצד נוכל להבין את מנגנוני החשיבה והחישוב ברשתות העצבים במח ללא שילוב ההיבטים התאיים עם אלו החשמליים, הסטטיסטיים והחישוביים? ואיך יפוענחו רזי הגנום האנושי והקודים הגנטיים, או האינטראקציות המורכבות השולטות במנגנוני הרגולציה של גנים וחלבונים ללא מתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב? האוניברסיטה העברית הכירה בעובדות אלו ומזה כמה שנים מוצעות בה תכניות לימודים משולבות, כמו חישוביות עצבית לתואר שני ושלישי, וביולוגיה חישובית לתואר ראשון.
 
יותר מכל תחומי המדע האחרים קרובה הביולוגיה המולקולרית לכימיה, דבר הבא לידי ביטוי במדע הביוכימיה. הביולוגיה והכימיה קשורות בקשר אמיץ: תהליכי החיים בתא מתווכים כולם על-ידי שינויים באינטראקציות כימיות בין מולקולות ביולוגיות כגון חלבונים ודנ"א. לכן – על מנת להבין את תהליכי החיים לעומקם ברמה המולקולרית, בסיס כימי חזק הינו הכרחי. על רקע זה גובשה תכנית הלימודים הנוכחית, שהיא תכנית אינטגרטיבית המשלבת את הביולוגיה עם המדע הקרוב וההכרחי לה ביותר – הכימיה. בשנים האחרונות וברוח הזמן והבנת הקשר ההדוק והחיוני שבין התחומים, הולך וגדל מספרם של התלמידים המבקשים להרחיב את ידיעתם בביולוגיה מולקולרית ובכימיה, וגם לקבל בסיס מוצק בפיסיקה ומתמטיקה. כל אלה הכרחיים להבנת תופעות, מערכות ותהליכים ביולוגיים; כמו למשל – מבנה, פעילות וקיפול של חלבונים, רגולציה של גנים, אינטראקציות בין חלבונים ודנ"א, מבנה של ממברנות, תעלות יוניות, וכמובן – לתכנון תרופות. הבנת מערכות ביולוגיות ברמה המולקולרית היא הכרחית כבסיס לריפוי אותן מערכות כאשר מתרחשים תהליכי מחלה.
עד כה, האפשרות היחידה שהיתה זמינה לתלמידים המבקשים לשלב הכשרתם בכימיה וביולוגיה היתה תכנית דו-חוגית בכימיה וביולוגיה. כיוון ששני החוגים תובעניים ביותר, וכיוון שמערכות השעות שלהם אינן מתואמות בדרך כלל, שילוב כזה היה מורכב מאד ולמעשה בלתי אפשרי במסגרת תכנית בוגר רגילה. זוהי הסיבה העקרית לפתיחת התכנית המשולבת בכימיה וביולוגיה. התכנית תאפשר לתלמידים ללמוד את הקורסים הנדרשים ללא התנגשויות בשעות הלימוד, ולהנות מפעילויות ייחודיות לתלמידי התכנית. כמו-כן, דגש מיוחד בתכנית הוא על הקניית הרקע המתאים בכימיה ובביולוגיה, שיאפשר לתלמידים להתפתח בכיוונים שונים עפ"י נטיות ליבם ויהווה בסיס ללימוד אפשרי של נושאים חדשים ומורכבים בהמשך הקריירה.
קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

מהחוג לכימיה- פרופ נורמן מטאנס metanis@mail.huji.ac.il

ומהחוג לביולוגיה- פרופ דנה רייכמן danare@mail.huji.ac.il

 

רכזת התוכנית: ד"ר אורלי אברהם orly.levinson@mail.huji.ac.il

 

 


תנאי מעבר משנה לשנה

ציון  60 לפחות בכל קורס וציון ממוצע 70 לפחות בין קורסי החובה.

מבנה והיקף הלימודים
חובה
חובה בחוג
חובה
לימודי יסוד חובה

חובת בחירה

בחירה בחוג

לימודי תכנות

אבני פינה

סה"כ לתואר (מינימום)
תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה
(מסלול 8050)
983314-152-334155
תוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה - אתגר ביולוגיה
(מסלול 8051)
1073313-152-334163
תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- אתגר כימיה
(מסלול 8052)
1093314-152-334164