מתמטיקה (530) - לימודים לתואר בוגר            
 

 
לימודי המתמטיקה באוניברסיטה מאפשרים לתלמיד לחוות לרוחב ולעומק את תחום המתמטיקה. בחוג למתמטיקה כ-30 חברי סגל קבועים, רבים מהם בעלי שם עולמי בתחומם. תחומי עיסוקם מכסים את מרבית ההיבטים של המתמטיקה המודרנית, למן תורת המספרים והאלגברה ועד הסתברות ומתמטיקה שימושית, ומן הגיאומטריה לסוגיה ועד הלוגיקה ויסודות המתמטיקה.

בוגרי החוג למתמטיקה מבוקשים מאוד כתלמידים לתארים מתקדמים בתחומים השונים של הלימודים האקדמיים, במשרות בכירות בתעשיית ההי-טק ובכלכלה.

לימודי המתמטיקה כחוג בהיקף מורחב מתאימים במיוחד לתלמידים המתכוונים להמשיך את לימודי המתמטיקה לתארים מתקדמים. לימודי מתמטיקה כחוג בהיקף רגיל מיועדים בעיקר לתלמידים המבקשים ללמוד במסלול דו-חוגי, דהיינו חוג במתמטיקה וחוג נוסף מהפקולטה או מחוץ לפקולטה, וכן, לתלמידים המבקשים לכלול בלימודי הבוגר שלהם את לימודי תעודת הוראה.


תנאי מעבר משנה לשנה: ציון עובר בכל קורסי החובה במתמטיקה. 

 

כדי לקבל תואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על התלמיד ללמוד לפחות 134 נקודות זכות (נ"ז) ולמלא אחר הדרישות של החוגים בהם הוא לומד. בחלק מן המסלולים הדרישות של החוגים מסתכמות ביותר מ- 134 נ"ז, ואז על התלמיד ללמוד מספר נ"ז כנדרש באותם מסלולים.

דרישות לימודי החובה של שנה א' במתמטיקה זהות בכל מסלולי המתמטיקה (למעט מסלולי המתמטיקה-פיסיקה 8013,8012,8010). לקראת שנה ב' יתאפשר מעבר חופשי מכל אחד ממסלולי המתמטיקה לכל אחד מהמסלולים 1010, 1011, 1012 (בכפוף, כמובן, לעמידה בתנאי המעבר לשנה ב' במתמטיקה ולעמידה בדרישות של החוג הנוסף במסלולים 1011, 1012). דרישות לימודי החובה של שנה א' במתמטיקה נכללות גם במסלול 3013 של מדעי המחשב ותלמידים הלומדים בו יוכלו לעבור לקראת שנה ב' למסלול הדו-חוגי 8014 או למסלולי מתמטיקה אחרים.
 
דרישות לימודי החובה של שנה א' זהות גם בכל מסלולי המתמטיקה-פיסיקה 8010, 8012, 8013. לקראת שנה ב' יתאפשר מעבר חופשי בין מסלולים אלה, כמו גם מעבר מכל אחד מהם למסלולים 1010 או 1011 בשילוב חטיבה בפיסיקה (בכפוף, כמובן, לעמידה בתנאי המעבר המתאימים לשנה ב').

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה האנגלית. במידה וכל התלמידים דוברי עברית, רשאי מורה הקורס ללמד בעברית.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' מיכאל הוכמן 
vchair.math@mail.huji.ac.il

מזכירה לענייני הוראה:
אורנה ברק 
ornaba@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6584748

מזכירה לענייני תלמידים:
אורלי אביטל
orlyko@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6585137


יועצי בוגר: 
פרופ' רון ליבנה
bogermath.yoetz@mail.huji.ac.il

ד"ר שאול זמל

zemels@math.huji.ac.il
 


מבנה והיקף הלימודים

חובה בחוגחובת בחירהבחירה בחוגסה"כ בחוגלימודי תכנותחטיבהאבני פינהחוג נוסףלימודים משלימיםסה"כ לתואר (מינימום)סה"כ לתואר (מקסימום)
מתמטיקה במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הטבע
(מסלול 1011)
4411-135-76226לפי דרישת החוג134
מתמטיקה חד- חוגי רגיל
(מסלול 1012)
4911-1315-17772לפי דרישות החטיבה815134
מתמטיקה במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הרוח או מדעי החברה
(מסלול 1024)
4911-136-86824לפי דרישת החוג134
לקראת מוסמך

ללימודים לתואר מוסמך רשאי להגיש מועמדות כל תלמיד בעל תואר בוגר במתמטיקה בהיקף של חוג (רחב או רגיל) באוניברסיטה העברית או אוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שסיים את לימודיו עם ציונים מספיק גבוהים. ככלל, החוג ידון רק במועמדים שציון הממוצע שלהם לתואר הוא 85 לפחות. במקרים חריגים ידון החוג גם במועמדים שציונם הממוצע לתואר בוגר נמוך מ- 85, אך גבוה מ- 80. למרות שילקחו בחשבון ציונים של כל הקורסים שסטודנט למד במהלך תואר בוגר, יינתן משקל יותר גדול לציונים בקורסי חובה וחובת בחירה במתמטיקה. 

כדי להתקבל בקבלה ישירה, הלימודים לבוגר צריכים לכלול את הקורסים הבאים: אינפי מתקדם 1 (80315), אינפי מתקדם 2 (80316), מבנים אלגבריים 1 (80445), תורת הקבוצות (80200), משוואות דיפרנציאליות רגילות (80320),  תורת ההסתברות 1 (80420),  מבוא ללוגיקה (80423),  מבנים אלגבריים (2) (80446), מבוא לטופולוגיה (80516), תורת המידה (80517) ופונקציות מרוכבות (80519). תישקל גם מועמדותם של תלמידים שלא למדו חלק מן הקורסים המצוינים לעיל. תלמיד שיתקבל בתנאים אלה יידרש בדרך כלל להשלים את החסר בשנת לימודיו הראשונה למוסמך, בנוסף ללימודי המוסמך.  

בכפוף לאישור של יועץ מוסמך או ראש החוג, יתקבלו בתנאים מסויימים גם תחליפים ראויים לחלק מקורסים אלו. בפרט, עבור תלמידים שסיימו לימודי פיסיקה בהיקף של חוג, יתקבלו בדרך כלל התחליפים הבאים: פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314) כתחליף לפונקציות מרוכבות (80519), הסתברות ושימושיה (80312) כתחליף לתורת ההסתברות 1 (80420) ומתמטיקה שימושית 2 (80157) כתחליף למשוואות דיפרנציאליות רגילות (80320).