אמירים - תכנית מצטיינים - חקלאות (755) - לימודים לתואר בוגר        
 
כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג
מורי החוג
קורסי החוג