בעלי חיים ווטרינריה (735) - לימודים לתואר מוסמך        
 

הלימודים למוסמך מיועדים לתלמידים שסיימו תואר בוגר בתחום הביולוגיה, מדעי החיים או וטרינריה, או נכללים בתכנית המשולבת של DVM/M.Sc בבית הספר לרפואה וטרינרית. הלימודים כוללים קורסים שנועדו להרחיב ולהעמיק את רמת הידע וההבנה שהושגה בלימודי הבוגר, ולאפשר לתלמיד לעשות את צעדיו הראשונים כחוקר מדעי.
התלמידים מבצעים עבודת מחקר בהנחיה של מורים מן החוג ונושאי המחקר הם בעלי אופי יישומי ובסיסי כאחד. תחומי המחקר כוללים שיפור וייעול היצרנות, רווחת בעלי חיים, חקר מחלות ותרופות של חיות משק, חיות מחמד ובעלי כנף, וכן את תחום בריאות הציבור, פיתוח מודלים לחקר מחלות בבני אדם, וחקר אופן הפעולה והבקרה של מנגנונים בסיסיים ברמת התא, הרקמה או בעל החיים השלם.

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

 

פרופ' צבי רוט
טלפון: 08-9489103 
e-mail:z.roth@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' יעל לויטוס
טלפון: 08-9489119
e-mail: yaellew@savion.huji.ac.il

מורי החוג
קורסי החוג

לקראת מוסמך
94810 – שימוש אתי בחיות מעבדה
חובה על תלמידים המבצעים מחקר הכרוך בשימוש בחיות מעבדה להשתתף בקורס:
הקורס יינתן בפקולטה לרפואה בירושלים. פרטים בקורס 94810 או בטלפון –  02-6758138.