מדעי הצמח בחקלאות (710) - לימודים לתואר בוגר        
 

היעד המרכזי של החוג למדעי הצמח בחקלאות הוא להכשיר בעלי מקצוע אשר יובילו את חקלאות העתיד להישגים באמצעות ידע מעמיק במדע בסיסי משולב עם ידע חקלאי שימושי.

החקלאות המודרנית במדינות מפותחות צפויה להיות ברובה אינטנסיבית, עתירת ידע, מוגבלת במשאבי קרקע ומים וידידותית לסביבה. לפיכך, מטרות הלימודים בחוג הן:

-     להקנות את עקרונות מדעי הטבע בכלל, ואת מדעי הביולוגיה, הצומח והאקולוגיה בפרט, כבסיס ליישום שיטות מתקדמות בחקלאות.

-     להקנות ידע בגנטיקה וביוטכנולוגיה, ככלי להבנת תהליכים ביולוגיים מורכבים ולפיתוח שיטות מתקדמות בהשבחה.

-     לפתח הבנה מעמיקה של העקרונות והתהליכים הקשורים בגידול ובייצור של תוצרת חקלאית והקובעים את איכותה.

-     לפתח בתלמידים חשיבה עצמאית, כושר ניתוח של בעיות, ויכולת חיפוש פתרונות באמצעות קריאת ספרות מקצועית ובדרך ניסויית.

-     להכשיר את בוגרי החוג לקראת השתלבותם במערכות ייצור, מחקר והדרכה הקשורות לענפי החקלאות השונים ולמערכות העוסקות בניהול שטחי יער ומרעה ובשמירת הטבע.

-     להקנות את הבסיס המדעי והמקצועי עליו מושתתים לימודים מתקדמים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור".

תכנית לימודים ב"ביוטכנולוגיה בחקלאות" (791)
תכנית לימודים ב"שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים " (726)
חטיבת לימודים "חקלאות ואיכות הסביבה" (7101)
תכניות הלימודים מתחילות בשנה הראשונה.

חטיבות הלימודים מתחילות בסמסטר הרביעי.

בוגרי תכניות וחטיבות הלימודים יקבלו כמקובל את התואר "בוגר במדעי החקלאות" והתמחותם בחוג, במגמה ובתכנית/חטיבת הלימודים תצוין בתעודה ובאישור הלימודים והציונים.

להלן קורסים מומלצים למי שמתעניין במסלולים ממוקדים בחוג. הטבלאות כוללות קורסים ברמת מוסמך שפתוחים לתלמידי בוגר בשנה ג'. מומלץ ללמוד את קורסי המסלולים בשנה ג', אלא אם כן צוין אחרת.

 מסלול 1: מדעי הצמח מורחב

     

מס' קורס שם קורס נ"ז 

71045

עקרונות השבחת צמחים

3

71312

 אקופיזיולוגיה של צמחים 

2

71332

 מעבדה בתכנון נוסויים למדעי הצמח בחקלאות

4

71346 ביולוגיה של התא הצמחי 2
  סמסטר ב'  

71021

 שיטות קלאסיות ומולקולריות בהשבחת צמחים

4.5

71034 גנטיקה מולקולרית 3
71305 פיזיולגית הייצור של גידולים חקלאיים 3.5
71338 עקרונות ייצור זרעים 3.5
71403 ביולוגיה של העץ 4
71426 פיזיולוגיה של צמחים בתנאי עקה 2
71441 מורפוגנזה וביולוגיה של ריבוי צמחים 3


מסלול 2: גנטיקה והשבחה

קורסי בוגר

מס' קורס

  שם הקורס

נ"ז

  סמסטר א'  

71045

עקרונות השבחת צמחים 3
71332 מעבדה בתכנון ניסויים למדעי הצמח בחקלאות 4
71346 ביולוגיה של התא הצמחי 2
  סמסטר ב'  
71021 שיטות קלאסיות ומולקולריות בהשבחת צמחים 4.5
71034 גנטיקה מולקולרית 3
71338 עקרונות ייצור זרעים 3.5
71441 מורפוגנזה וביולוגיה של ריבוי צמחים  
   קורסי מוסמך פתוחים לתלמידי בוגר שנה ג'  

(71321)

הביולוגיה של גידול תבואות (לא נלמד השנה)

3

 

סמסטר א'

71964

תורשת תכונות כמותיות

4

73527

שונות ברצף ה- DNA

3

 

סמסטר ב'

71184 הנדסה גנטית  

 

  מסלול 3: מטעים

מס' קורס שם הקורס נ"ז
   קורסי בוגר סמסטר א'  
71045 עקרונות השבחת צמחים 3
71312 אקופיזיולוגיה של צמחים 2
71332 מעבדה בתכנון ניסויים למדעי הצמח בחקלאות 4
71410 ביולוגיה וגידול הדרים ועצ"פ סובטרופיים 4
71411 ביולוגיה התפתחותית של עצי הדר 3
מס' קורס

 שם הקורס

5

71424

הכרת צמחי נוי א'

3.5

(71452)

פיסיולוגיה ושינוע של מוצרי פרי קטופים והטיפול בהם (לא נלמד השנה)

3.5

(71458)

ביולוגיה וייצור של גיאופיטים (לא נלמד השנה)

3.5

     
     
     
     

  מוצרים קטופים:

 

71313

איכות ירקות ופירות

4.5

71335

ביולוגיה של שימור תבואות, זרעים ומזון יבש

3.5

71446

פיסיולוגיה ופתולוגיה של האחסון

3.5

(71452)

פיסיולוגיה ושינוע של מוצרי נוי קטופיםוהטיפול בהם (לא נלמד השנה)

3.5

71455

טכנולוגיה של פרי הדר ומוצריו

3

נטיקה והשבחה:

71021

שיטות קלאסיות ומולקולריות בהשבחת צמחים

4.5

71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה 2

71184

הנדסה גנטית

3

(71964)

תורשת תכונות כמותיות (לא נלמד השנה)

4

73527

שונות ברצף ה-DNA

2

 

 

יערנות ושטחים פתוחים:

מס' קורס  

 שם הקורס

    נ"ז

 

71082

ניהול משולב של שטחים פתוחים

3

71083

מערכות מרעה טבעי

3

71116

אקולוגיה של היער

3

71341

מדיניות שמירת שטחים פתוחים

2

71342

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

3.5

71344

אקולוגיה של שמירת טבע

3.5

71345

סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים

1

71456

גידול והכרה של עצי יער

3.5

71460

יעראות

3

71145

 ניהול יער בישראל

 2

 

 


 

כל קורסי המוסמך ניתנים באנגלית

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' ז'וזה גרינצוויג
טלפון:08-9489782
e-mail: jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il 
 מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il

מורי החוג
קורסי החוג

תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים
תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר  שרובם חובה ומיעוטם בחירה.
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.