לימודים לתואר מוסמך     אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות (579) - 2019    
 


על החוג: המחקר וההוראה בחוג אא"ה מתמקדים בהבנת התהליכים והדגמים האבולוציוניים, האקולוגיים וההתנהגותיים הפועלים באורגניזמים, באוכלוסיות, בחברות ובמערכות אקולוגיות ביבשה, בים ובאגמים.  במיוחד, עוסק החוג ביחסי הגומלין שבין אורגניזמים לבין סביבתם, סיסטמטיקה, מגוון המינים, אבולוציה ופליאונטולוגיה, שימור הסביבה וחקר התפתחותם והקשרם האבולוציוני-אקולוגי של מנגנוני התנהגות.  מגוון המחקרים כולל עבודות מעשיות ב"שדה" ובמעבדה, תוך שימוש בכלים אנליטיים ושיטות מתקדמות, וכן עבודות תיאורטיות, תוך שימוש בכלים מתמטיים וסטטיסטיים ושילוב גישות רב תחומי.

תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג הינו ממוצע של 85 לפחות בתואר בוגר במדעי החיים באוניברסיטה העברית או אוניברסיטה אחרת. תלמיד בעל תואר בוגר שאינו ממדעי החיים יחויב בלימודי השלמה, כפי שייקבע על ידי ראש החוג או על ידי ועדת קבלה חוגית, אשר תמונה על ידי ראש החוג. ועדה זו תדון גם בבקשות קבלה של תלמידים בעלי תואר בוגר ממוסדות אקדמיים אחרים. במקרים מיוחדים תידרש שנת השלמה מלאה, אשר במהלכה יחויב התלמיד ללמוד קורסי השלמה, ולהשיג בהם ציון ממוצע מינימלי של 85, כתנאי מקדים לקבלה לחוג. קורסי ההשלמה לא ייכללו במניין הנקודות הדרושות לתואר מוסמך.

מנחה/מנחים: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג. בחירת נושא העבודה תיעשה באישור המנחה/ים תוך הקפדה על התאמתה של העבודה לדרישות הפקולטה. על העבודה להתבסס על אחד או יותר מטיפוסי המחקר הבאים: ניסוי, תצפית, ניתוח נתונים ומחקר תיאורטי (מודלים).
היקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז.

ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך, שממוצע לימודיהם לתואר בוגר גבוה מ – 90, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון.

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
מורי החוג
קורסי החוג

מבנה והיקף הלימודים
חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)