לימודים לתואר מוסמך     גנטיקה (575) - 2019    
 

על החוג: מחקרינו עוסקים בנושאים הבאים: כיצד מועברים גנים, כרומוזומים וגנומים שלמים מדור לדור. כיצד נארז הגנום בגרעין, מוגן ע"י טלומרים, ומתוקן בעקבות נזק. כיצד מתבטא ומבוקר הגנום, וכיצד מאפשרת בקרה כזו את התפתחותם של סוגי תאים שונים. זיהוי גנים ספציפיים המקושרים לתכונות שונות או למחלות והבנת אבולוציה גנומית. לצורך מחקרים אלה אנו משתמשים ביצורי מודל (model organism)  שונים מכל שלוש המערכות – פטריות, צמחים ובעלי חיים – הן ברמת האורגאניזם השלם והן ברמת התא הבודד.

תנאי קבלה: ללימודים לקראת התואר מוסמך במכון למדעי החיים, יוכלו להתקבל בעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית אשר למדו ביולוגיה בהיקף מלא (מסלול 4010), וממוצע ציוניהם הינו 85 לפחות. גם תלמידים אשר למדו ביולוגיה בהיקף מצומצם (מסלול 4011), או בעלי תואר בוגר בחוג אחר, או בעלי תואר דומה ממוסדות השכלה גבוהה אחרים בארץ או בחו"ל, יוכלו להתקבל ללימודים, אך במידת הצורך יוטלו עליהם לימודי השלמה.

היקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז.

תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס "שימוש בחיות מעבדה" (94810).

"מחקר זוטא"
תלמידי החוג רשאים ללמוד במסגרת "מחקר זוטא" כחלק מלימודיהם לתואר מוסמך או דוקטור. הנושא ותכנית הלימוד ייקבעו בין המורה לבין התלמיד באופן אישי, והם חייבים באישור יו"ר החוג והמנחה. אין לבצע "מחקר זוטא" במעבדה בה מבצע התלמיד את המחקר לתואר מוסמך.
המסגרת הרישומית לפרויקטים אישיים אלה תהיה כדלקמן:
• קורס מחקר זוטא 1  (72915), בהיקף 3 נ"ז
• קורס  מחקר זוטא 2 (72916), בהיקף 4 נ"ז
• קורס מחקר זוטא 3 (72917), בהיקף 5 נ"ז
 תלמיד רשאי לקבל נ"ז לקורס אחד בלבד מסוג "מחקר זוטא" במהלך לימודיו לתואר.
התוצאות יוגשו בדו"ח נפרד ולא כחלק מעבודת הגמר.

 ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך, שממוצע לימודיהם לתואר בוגר גבוה מ – 90, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון.

 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
מורי החוג
קורסי החוג

מבנה והיקף הלימודים
חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)