לימודים לתואר מוסמך     מדעי הצמח (בוטניקה) (572) - 2019    
 

 

על החוג: החוג למדעי הצמח  עוסק בנושאים ביוכימיים ופיסיולוגים הייחודיים לצמח ולסביבתו: ביולוגיה מולקולרית של אורגניזמים וצמחים בסביבה, הצמח והאורגניזם כאובייקט מחקר ביולוגי-תאורטי ושימושי, מרכיבים ציטולוגיים וכימיים, תהליכים ביוכימיים ופיסיולוגיים, חיי הצמח והמיקרואורגניזמים בסביבתם  והתאמותיהם אליה, הצמח במארג האנרגטי והמיגוון בעולם הצמחים.

תנאי קבלה: ללימודים לקראת התואר מוסמך במכון למדעי החיים, יוכלו להתקבל בעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית אשר למדו ביולוגיה בהיקף מלא (מסלול 4010), וממוצע ציוניהם הינו 85 ומעלה. גם תלמידים אשר למדו ביולוגיה בהיקף מצומצם (מסלול 4011), או בעלי תואר בוגר בחוג אחר, או בעלי תואר דומה ממוסדות השכלה גבוהה אחרים בארץ או בחו"ל, יוכלו  להתקבל ללימודים, אך במידת הצורך יוטלו עליהם לימודי השלמה.

על התלמידים להיות בעלי רקע בקורסים של מבוא למדעי הצמח (72334) ומדעי הצמח מתקדם (72346) או קורסים מקבילים במוסדות אקדמיים אחרים. במידה ולא, על הסטודנטים לקחת את הקורסים הנ"ל בשנת השלמה (קורסים אלו לא יהיו מוכרים בנקודות הזכות ללימודי מוסמך).

 מבנה והיקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז.

תכנית הלימודים כוללת לימודי חובה ולימודי בחירה. במסגרת לימודי הבחירה רשאים התלמידים לבחור עד 15 נקודות מלימודי החוגים האחרים במדעי-החיים ובפקולטה למדעי הטבע. התלמיד ישתתף גם בסמינריון מוסמך במדעי הצמח והסביבה וכן ירצה על נושא עבודת הגמר. תכנית הלימודים תקבע בהתייעצות עם מורה מדריך מטעם החוג ומותנית באישור יו"ר החוג.

קורסי חובה
93852   סמינריון מוסמך במדעי הצמח והסביבה

לימודי בחירה מרשימת השעורים השנתית של החוג.
תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס "שימוש בחיות מעבדה" (94810).

ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

מסלול ישיר לתואר דוקטור: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר דוקטור. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך, שממוצע לימודיהם לתואר בוגר גבוה מ – 90, ואשר תחילת מחקרם במסגרת המוסמך מעידה על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטור. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת הסינון.


 
 

קורסי המוסמך בפקולטה ניתנים בשפה העברית אלא אם בקורס נוכח תלמיד חו"ל שאינו דובר את השפה העברית. במקרה כזה הקורס יינתן באנגלית.

בעלי תפקידים בחוג
מורי החוג
קורסי החוג

מבנה והיקף הלימודים

 

חובה בחוגבחירה בחוגסה"כ לתואר (מינימום)